Skip to main content

Coronavirus - Online dienstverlening Studiecentra: Home

In deze LibGuide zal informatie op een breed vlak gedeeld worden, welke van belang is voor studie en onderwijs.

Het Coronavirus en online werken/ and online work

Het Coronavirus laat ons binnen zitten en de komende weken doen we online ons werk. Dit geldt voor zowel de studenten als de medewerkers van de HAN. Ook de informatiespecialisten van de studiecentra zetten online hun werk onverminderd voort. Zoals altijd proberen we ondersteuning aan het onderwijsproces te geven, zowel voor de studenten als de docenten.

Daarnaast zien we een mooie beweging van de uitgevers. Omdat het online aanbod opeens heel belangrijk wordt, openen steeds meer uitgevers (gratis) content voor een aantal maanden. Bij het tabblad  'extra aanbod van UITGEVERS' vind je de aanbiedingen. En onder het tabblad 'Extra online TRAININGEN' staat informatie over online trainingen die door uitgevers in deze periode georganiseerd worden.

Mocht je informatie of ideeën hebben voor de inhoud van deze LibGuide, neem dan contact op met de informatiespecialist van de opleiding of stuur een mail naar de studiecentra

Uiteraard zetten wij ons in om deze LibGuide zo actueel mogelijk te houden.

English

The Coronavirus is keeping us inside and in the next few weeks we will be doing our work online. This applies to both students and employees of HAN. The information specialists at the study centers will also continue their work online unabated. As always, we try to support the educational process, both for students and teachers.

In addition, we see a nice movement from the publishers. Because the online offering is suddenly becoming very important, more and more publishers are opening up (free) content for a number of months. You will find the offers under the tab "Additional offers from Publishers". And under the tab 'Extra online webinars' you will find information about online training that are organized by publishers in this period.

If you have any information or ideas for the content of this LibGuide, please contact the information specialist of the course or send an e-mail to the study centres.

Of course we are committed to keep this LibGuide as up to date as possible

 

Nieuw in deze LibGuide / New in this LibGuide

Na het openbaar stellen van deze LibGuide kan hier aangegeven
worden in welk tabblad er nieuwe content is toegevoegd.​

After making this LibGuide available to the public, you can find here
in which tab new content has been added.

10 juni: 
- Webinars Web of Science in week 24: 15 - 19 juni
26 mei: 
- Webinars LexisNexis 11 en 16 juni
11 mei:
- Webinar Cochrane Library 11 juni
16 april:
- Extra aanbod uitgevers - Overzicht extra content van Ebsco die doorzoekbaar is met HANQuest.
14 april:
- Extra aanbod uitgevers - Coutinho boeken voor meerdere personen tegelijk toegankelijk.
09 april:   
- Extra aanbod uitgevers - Boomportaal: extra content voor Gezondheidszorg, Ondernemingsrecht, Onderzoek en statistiek, Paramedisch,Psychologie en Verpleegkunde. 
03 april:
- Extra aanbod uitgevers - Project MUSE voor sociale studies en educatie 
 
- Extra aanbod uitgevers - SURF lijsten van Nederlandse- en buitenlandse uitgevers (o.a. titels van Pearson, Elsevier, Springer) die extra open content aanbieden.
31 maart:
- Extra aanbod uitgevers - Holland Management Review, Goed bestuur & toezicht en Management & Consulting
26 maart: 
- Extra online trainingen - RefWorks training
24 maart: Published!

 

 

Bezoek ook bestaande LibGuides / Visit also existing Libguides

De informatiespecialisten van de Studiecentra hebben al vele LibGuides gemaakt. Deze zijn te bereiken via de website van de Studiecentra: linksonder op deze pagina staat de link naar de LibGuides. Selecteer het domein waartoe je behoort en je ziet de verschillende LibGuides.
De informatiespecialist van jouw opleiding kan je advies geven welke LibGuide het best bij jouw vraag van dit moment past.

English
The information specialists of the Study Centres have already made many LibGuides. These can be reached via the website of the Study Centres: at the bottom left of this page you will find the link to the LibGuides. Select the domain to which you belong and you will see the different LibGuides.
The information specialist of your study programme can give you advice which LibGuide best suits your current question.

Voor vragen of het aanreiken van nieuw te plaatsen informatie op deze LibGuide / Questions or new information for this LibGuide

mail naar/to: Studiecentra HAN

 

Vertalingen - Translations

Daar waar Nederlandse tekst gevolgd wordt door een vertaling in Engelse tekst, is gebruik gemaakt van de DeepL translator (gratis vertaaldienst) https://www.deepl.com/translator

Where Dutch text is followed by a translation into English text, u DeepL translator (free translation service) is used. https://www.deepl.com/translator