Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Social Work - Literatuuronderzoek 2020-2021: Opdracht

Stap 1: kies eerst één van de opdrachtopties

Voor dit onderdeel van de les mag je zelf keuzes maken, samen met je medestudenten in de break-room.

optie 1. Je kunt - als je al een eigen onderwerp hebt - individueel literatuuronderzoek doen, zie het als een eerste verkenning en oriëntatie naar onderbouwing van jouw onderzoekvraag. Is dit je keuze, ga dan door naar de stappen 2 t/m 4.

optie 2: Je gaat samen met je groepje aan de slag met één van de onderwerpen van een medestudent. Probeer zoveel mogelijk van elkaar te leren. Is dit jullie keuze, ga dan door naar de stappen 2 t/m 4.

optie 3. Je kiest - als groepje of individueel - voor het uitwerken van onderstaande zoekvraag:

Wat is er nodig om mensen met een beperking daadwerkelijk mee te laten doen in de wijk? 

Context: we verwachten veel van het wijkgerichte werken. Zo sluiten we aan bij de leefwereld, werken we als professionals integraal samen en kennen we de wijk beter. De wijk lijkt daarmee ook een ideale plek om sociale inclusie van mensen met een beperking te bevorderen, met als doel meedoen op gelijke voet. Bron: Brummel, A. (2019). Sociale netwerken altijd hoog op de agenda van de sociaal werker: Meedoen in de wijk; voor iedereen? Vakblad sociaal werk, 19(2), 27-29. 

Is dit jullie keuze? Ga dan door naar de stappen 2 t/m 4.

Stap 2: vul het zoekschema in

Formuleer een zoekvraag (eigen onderwerp of voorbeeld-zoekvraag) en filter uit die zoekvraag zoektermen. Vul het bouwsteenschema in met zoektermen voor de diverse elementen uit jouw zoekvraag. Gebruik hiervoor het Word-document dat in de box hierboven staat (werkdocument leeg).

Stap 3: zet zoekacties uit in betrouwbare bronnen

Voer zoekacties uit in onderstaande vier bronnen. Maak bij elke zoekactie gebruik van een zoekstrategie. Selecteer per bron 1 resultaat die je relevant lijkt.

  1. HANQuest
  2. Google Scholar
  3. Web of Sciences of PsycINFO
  4. Websites van vakorganisaties of onderzoeksinstellingen

Stap 4: toepassen van kwaliteitscriteria

Selecteer uit je zoekresultaten een tijdschriftartikel en beoordeel deze op relevantie en betrouwbaarheid aan de hand van de kwaliteitscriteria. 

Onderzoek daarbij ook het tijdschrift zelf. Is het bijvoorbeeld een peer-reviewed tijdschrift?