Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Management in de Zorg - literatuuronderzoek: Grijze literatuur

Definitie

Grijze literatuur werd tijdens de Fourth International Conference on Grey Literature (GL '99) in Washington, DC, in October 1999 gedefiniëerd als "That which is produced on all levels of government, academics, business and industry in print and electronic formats, but which is not controlled by commercial publishers." Concreet gaat het om o.a. rapporten, proefschriften, conference abstracts, technische specificaties en standaarden, niet-commerciële vertalingen, technische en commerciële documentatie en rapporten en documenten van overheidsinstellingen. Bron: LUMC 

 

De RUG geeft een overeenstemmende definitie:

Publicaties die niet goed in bibliografieën zijn terug te vinden, zoals rapporten van meer of minder officiële instanties, werkdocumenten, 'interne' documenten, publicaties in incourante talen (zoals het Swahili), doctoraalscripties, populair-wetenschappelijk werk en krantenartikelen. Ze hebben een mindere status in de wetenschappelijke wereld, maar kunnen zeer waardevol zijn, bijvoorbeeld als startpunt of aanleiding van een literatuuronderzoek.

GLIN

Het bestand Grijze literatuur in Nederland bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties.

Aan de titels worden trefwoorden toegevoegd. De titelgegevens worden ontleend aan de publicaties ontvangen door het Depot van Nederlandse Publikaties van de Koninklijke Bibliotheek. Het bestand wordt samengesteld door de redactie van de Nederlandse Bibliografie, een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek.

Ontsloten is de periode 1982 - heden. De GLIN-database bevat ruim 110.000 titels. Aan het bestand worden wekelijks nieuwe gegevens toegevoegd.

Het gebruik van GLIN is gratis voor gebruikers die zijn aangesloten op het Pica Open Bibliotheek Netwerk via de webinterface.

GLIN wordt samengesteld en uitgegeven door:

Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407
2509 LK DEN HAAG

GreyNet International (klik op de afbeelding)