Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Management in de Zorg - literatuuronderzoek: (Onderzoeks-)organisaties

Algemeen

Diverse onderzoeksinstellingen hebben een website waarop zij hun onderzoeksrapporten publiceren. Deze kunnen relevant zijn voor jouw vakgebied of kunnen helpen een bredere maatschappelijke context te schetsen rondom jouw onderwerp. Ga je bijvoorbeeld naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dan vind je daar o.a. databanken met effectieve jeugdinterventies, instrumenten en richtlijnen. 

In de items hieronder vind je een korte beschrijving van de organisatie en een rechtstreekse link naar hun website. Klik daarvoor op het plaatje.

Wil je een uitgebreider overzicht van organisaties en belangrijke websites op het vakgebied Sociaal? Ga dan naar:

  • www.han.nl/studiecentra,
  • kies voor de optie databanken
  • en vul daar social work in. 

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Jeugdzorg Nederland

Branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. De vereniging biedt zelf geen zorg, maar ondersteunt de aangesloten organisaties.

Abonneer op nieuwsflits (eens per week) of bekijk de aangesloten gecertificeerde instellingen en jeugd- en opvoedorganisaties.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

'Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming' biedt diverse richtlijnen aan rondom jeugdzorg. 

 

Rijksoverheid

Overzicht van publicaties van de Rijksoverheid, zoals kamerbrieven, wetsvoorstellen, regels en rapporten. 

Vereniging Nederlandse gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wisselt kennis en ervaring uit op het gebied van nationale en lokale politiek. Bv. op het gebied van jeugd, sociaal domein, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en openbare gezondheid. 

Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein.

Trimbos Instituut

Het Trimbos instituut richt zich in haar onderzoek op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen ze het levensloop perspectief als uitgangspunt. Elk thema werken ze uit in een aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Nivel

Het NIVEL is een onderzoeksinstituut waar toegepast beleidsonderzoek plaatsvindt voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. In het NIVEL archief vind je meer dan 8500 NIVEL-stukken van 1965 tot nu: jaarverslagen, rapporten en publicaties in tijdschriften.

Dr. Leo Kannerhuis

Het Dr. Leo Kannerhuis is o.a. een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot ASS (autisme spectrum stoornis). Er wordt onderzoek gedaan naar autisme over de gehele levensloop. 

Sociaal Cultureel Planbureau

Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. En verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Sociale Vraagstukken

Online platform waarop wetenschappers en professionals discussiëren over maatschappelijke kwesties.

Kennisplatform Integratie+Samenleving

DigiBib.Jeugd

DigiBib.Jeugd is een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleids- en onderzoeksrapporten.

DigiBib.Jeugd kan een goede start zijn voor een eerste oriëntatie of een onderzoek. DigiBib.Jeugd bevat momenteel ongeveer 5000 (digitale) documenten. Er kan gezocht worden op titel, auteur, trefwoorden, inhoud,  jaartal of combinaties hiervan (met EN/OF). Alle documenten zijn tevens fulltext te downloaden.

Met ingang van april 2018 wordt Digibib.Jeugd ook door HANQuest doorzocht.

Statline - databank Centraal Bureau Statistiek

Statline is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Je kunt zelf grafieken en kaarten maken. Hier vind je meer uitleg.