Skip to main content

SC Educatie - ILS: Inleiding

De studiecentra van de HAN hebben zes verschillende locaties; vier in Nijmegen en twee in Arnhem. 
Studiecentrum Educatie Nijmegen vind je in Nijmegen aan de Kapittelweg 35, ook wel het Educatie- of  I/O-gebouw genoemd.
In dit gebouw zijn alle lerarenopleiding primair en voortgezet onderwijs gehuisvest.
In ons studiecentrum kun je natuurlijk terecht voor werkplekken*, het lenen van boeken, printen/kopiëren, etc. Daarnaast hebben we echter ook een enorm digitaal aanbod voor jullie. Denk hierbij aan kennisclips waar je een rondleiding krijgt door het studiecentrum, maar ook clips waarin uitleg wordt gegeven hoe onze website werkt, uitleg over informatievaardigheden of wat de APA-richtlijnen zijn. 
Alle onderdelen van onze dienstverlening die voor jou belangrijk zijn, kun je terugvinden in deze Libguide (komt van: Library Guide).

*in coronatijd geldt dit helaas alleen voor eerstejaars studenten en studenten die toestemming hebben van hun SLB-er om aanwezig te zijn in het gebouw

Informatiespecialisten

Wat is een informatiespecialist? 
Een informatiespecialist zorgt o.a. ervoor dat de collectie van het studiecentrum up-to-date is, onderhoudt contacten met het onderwijs en geeft lessen over informatievaardigheden (hoe/waar/waarom zoek ik naar informatie) en de APA-richtlijnen.

In het Studiecentrum Educatie werken drie informatiespecialisten, waarvan twee voor de lerarenopleidingen VO:
Rozan van Rooij (rozan.vanrooij@han.nl) voor de lerarenopleidingen van de talen en de exacte vakken (wiskunde, biologie, natuur-/scheikunde)
Judith Froling (judith.froling@han.nl) voor L&D in O en de lerarenopleidingen van geschiedenis, aardrijkskunde en economie 
(Bas Jansen (bas.jansen@han.nl) is informatiespecialist voor de Pabo)

Voor vragen over alle zaken die je in deze libguide kunt vinden, kun je bij hen terecht.

In het filmpje hiernaast kun je kennis maken met ons studiecentrum en de specialisten!

Kennismaking SCEN