Skip to Main Content

Social Work jaar 1 - zoeken en vinden van betrouwbare literatuur: Slim en resultaatgericht zoeken

Gecombineerd zoeken met AND, OR, NOT (Booleaans zoeken)

Zoeken met behulp van de zogeheten Booleaanse operatoren AND, OR en NOT helpt je om een behapbaar aantal zoekresultaten te vinden, die ook voldoende relevant zijn voor je vraag (kwantiteit/kwaliteit). 

Hieronder is het zoekresultaat steeds donker gekleurd. Wat doen AND, OR en NOT met je zoekresultaat?

AND-operator (zoekactie: "social support" AND "multiproblem families")
Resultaat: pagina's waarin beide termen voorkomen.

 
 

 

 

 

 

 

 

OR-operator (zoekactie: "multiproblem families" OR "dysfunctional families")
Resultaat: pagina's waarin ten minste één van beide termen voorkomt. Beide mag dus ook.

 
 

 

 

 

 

 

 

NOT-operator (zoekactie: "dysfunctional families" NOT "alcohol addiction")
Resultaat: pagina's waarin wel de term "dysfunctional families" voorkomt, maar niet de term "alcohol addiction"

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

De Booleaanse operatoren zijn AND, OR en NOT, maar iedere informatiebron hanteert eigen schrijfwijze. Zo kan AND ook als + worden geschreven en NOT als -. Raadpleeg de helpfunctie van je informatiebron voor de juiste schrijfwijze.

Kennisclip

Trunceren

Wanneer je trunceert laat je een deel van het woord weg. Dit vervang je door een asterisk (*) of vraagteken (?), ook wel een wildcard genoemd. Deze mogelijkheid vergroot je zoekresultaat! Het heeft als nadeel dat resultaten minder relevant kunnen zijn omdat je zoekterm minder specifiek was.

In diverse bronnen, waaronder HANQuest,  en de HAN catalogus !!! kan trunceren zinvol zijn.

Voorbeeld van trunceren:
puber?: er zal nu in één keer gezocht worden op onder andere pubers, puberty, puberteit, puberaal....

De meeste informatiebronnen bieden alleen de mogelijkheid om rechts te trunceren, dus aan het einde van de woordstam. De meest gebruikte tekens voor trunceren zijn *, ?, %, #. Bekijk per informatiebron welk teken gebruikt moet worden.

Maskeren

Wanneer een woord meerdere schrijfwijzen kent (bijvoorbeeld bij oude en nieuwe spelling) en/of wanneer je de exacte schrijfwijze niet kent, kun je één bepaalde letter in het woord maskeren (verbloemen, verbergen). Je zet dan op de plaats van de letter waarover je twijfelt een vraagteken of asterisk. Bekijk de Help functie van de informatiebron om te zien welk teken gebruikt moet worden.
Voorbeelden van maskeren:
Wanneer organi*ation wordt ingevoerd, zal er worden gezocht op zowel organisation als organization.
Wanneer produ*t wordt ingevoerd, zal er gezocht worden op product en produkt.

Dubbele aanhalingstekens

Door twee of meer zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen geef je aan dat ze precies in deze volgorde achter elkaar moeten voorkomen in het zoekresultaat.
Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het zoeken op een voor- en achternaam.
Woorden die we in het Nederlands vaak aan elkaar schrijven, worden in het Engels meestal als twee losse woorden geschreven. Door aanhalingstekens voor en achter deze woorden te zetten kun je toch op deze combinatie zoeken.
Voorbeeld van het gebruik van dubbele aanhalingstekens: “Autisme spectrum stoornis” of "Bram Visser".

Een zoekstring maken (ppt)

En door.... naar de zoekmethoden