Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work jaar 1 - zoeken en vinden van betrouwbare literatuur: Zoekvraag en zoektermen

Je zoekvraag

Je gaat een verslag schrijven over autisme. Ga dan eerst zoeken in HANQuest en Google Scholar. Hiermee krijg je inzicht in je onderwerp en hoe actueel het is. Ook vind je meerdere verschillende zoektermen die je kunt gebruiken. Je krijgt je zoekvraag daarmee steeds scherper: wat wil je weten, wat is je vraag, wat is de kern van de resultaten die je wilt zien?
Als voorbeeld nemen we deze zoekvraag:

Vanuit onze casus formuleren we als voorbeeld de zoekvraag:

Hoe kun je als sociaal werker goed communiceren met kinderen met autisme ?

Je zoektermen

Uit bovenstaande zoekvraag kun je nu de belangrijkste zoektermen filteren en in een zoekschema zetten. Zie het schema hieronder. 

Waarom is het belangrijk om een zoekschema te gebruiken?
Je brengt hiermee structuur aan en het helpt je bij de volgende stap, namelijk het zoeken van synoniemen van jouw zoektermen. Verschillende auteurs gebruiken verschillende woorden om hetzelfde aan te duiden (synoniemen). Zo gebruikt auteur A bijvoorbeeld 'eigen kracht' in zijn tijdschriftartikel terwijl auteur B het alleen maar heeft over 'empowerment' in zijn boek maar daarmee wel hetzelfde bedoelt als auteur A.

Waar vind je synoniemen?
In de boxes op deze pagina over "Zoektermen bepalen", geven we voorbeelden hoe je bij de verschillende databanken zoekt naar synoniemen, bredere/nauwere termen van je onderwerp en verwante onderwerpen die belangrijk kunnen zijn in je zoekactie.

Neem je gevonden zoektermen op in een schema zodat je inzicht krijgt in de terminologie die belangrijk is voor jouw zoekvraag. 

Het zoekschema gebruik je ook bij de bouwsteenmethode bij het onderdeel zoekstrategieën.

Met ons voorbeeld en de bijbehorende zoekvraag: "Hoe kun je als sociaal werker goed communiceren met kinderen met autisme ?" kan je zoekschema er als volgt uit zien;

Autisme Kinderen

Communicatie

(zelf invullen)

Synoniem ASS, Autisme Spectrum Stoornis, .... Minderjarigen, ...
Bredere term Ontwikkelstoornis, ...
Nauwere term Syndroom van Asperger, PDD-NOS, .... Kleuters, Adolescenten, Tieners, ...
Verwante term Jeugd, ...
Vertalingen

Autism, Autism Spectrum Disorder,
Pervasive Developmental Disorder,

Autistic Disorder, Aspergers Syndrome, ...

Children, Teenagers, Adolescents,

Youth, Kids, ...

 

Zoektermen bepalen met hulp van HANQuest

Wanneer je in HANQuest zoektermen invult, krijg je allerlei suggesties voor andere gerelateerde termen in een uitrol menu. Als je de zoekopdracht gegeven hebt kun je tevens kijken bij onderwerp en hiermee je zoektermen verfijnen.

Zoektermen bepalen met overige hulpmiddelen