Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek – Jaar 2 – Trainen: Zoeken

Stukje herhaling...

In vorige OWE's heb je al gewerkt met diverse zoekstrategieen. Denk aan de dubbele aanhalingstekens, trunceren en maskeren, citatiezoeken en zoeken met AND en OR.

Ook voor de OWE Trainen vind je hieronder een voorbeeldvraag en bijbehorend bouwsteenschema met mogelijke zoektermen.  

Zoektermen schema (bouwsteenmethode)

Deel je zoekvraag op in elementen. Voor elk element uit je zoekvraag noteer je relevante zoektermen in een schema. Hierbij denk je na over synoniemen, bredere en nauwere termen, verwante termen en vertalingen. De horizontale termen in onderstaand schema combineer je in je zoekacties met AND, de verticale met OR.

Verdiep je in de vakterminologie die relevant is voor jouw onderzoeksvraag door gebruik te maken van hulpmiddelen als HANQuest, databanken, woordenboeken etc. 

Voorbeeld

Wat zijn werkzame factoren in assertiviteitstrainingen om tot duurzame gedragsverandering te komen? (Een deelvraag hierbij kan zijn: Welke trainersvaardigheden heb ik hiervoor nodig?)

Werkzame factoren

Assertiviteitstraining

Duurzame gedragsverandering

Synoniemen

Succesfactoren, Determinanten voor succes, ...

Training assertiviteit, Assertief, ...

Bredere termen

Factoren, …

Communicatietraining, ... 

Gedragsverandering, Duurzame verandering, Duurzaam gedrag, ...

Nauwere termen

, …

Zelfvertrouwen, Zelfexpressie, Zelfbeeld, ...

Verwante termen

 …

 Persoonlijkheidskenmerken…

 …

Vertalingen

Success factors, Determinants of success, Measuring success, Program success, Transfer of traning, …

Communication training, Assertiveness training program, Assertive training, Assertive skills, Assertive behavior OR behaviour

Designing (effective) training programs, Developing effective assertiveness training programs, Employee training, Organisational learning, ...

Behaviour change, …

Gecombineerd zoeken met AND, OR, NOT (Booleaans zoeken)

Combineer de gevonden vaktermen met AND en OR. Dit helpt je om een behapbaar aantal (kwantiteit) zoekresultaten te vinden, die ook voldoende relevant (kwaliteit) zijn voor je vraag. 

Voorbeelden HANQuest / Google Scholar:

  • Designing AND Effective training program AND Leadership AND Success factors
  • Leadership training program OR Leadership development AND Behaviour change 
  • Success factors OR Determinants of success OR Program success AND “Leadership training program” OR “Leadership development program”
  • Designing OR Developing AND Effective leadership training program AND Success factors 

Let hierbij ook nog even op de dubbele aanhalingstekens. Soms maakt het gebruik hiervan een groot verschil in je zoekresultaat.

De Booleaanse operatoren zijn AND, OR en NOT, maar iedere informatiebron hanteert een eigen schrijfwijze. Zo kan AND ook als + worden geschreven en NOT als -. Raadpleeg de helpfunctie van je informatiebron voor de juiste schrijfwijze.

Sneeuwbalmethode en citatiezoeken

Weet je nog? Bij de sneeuwbalmethode en bij citatiezoeken maak je gebruik van beschikbare bronnenlijsten. Je uitgangspunt is een geschikte bron die je gevonden hebt. Vervolgens gebruik je de bronnenlijst van deze bron om verder te zoeken. 

Voorbeeld: 

Karin de Galan heeft een interessant webinar gegeven. Ze vermeldt de onderzoeksgegevens die zij hiervoor gebruikt heeft in een korte bronnenlijst.

Wat opvalt is dat veel bronnen vrij gedateerd is. Je kunt de bronnenlijst wel goed gebruiken om te zien welke auteurs over het onderwerp schrijven. Hebben zij later nog artikelen over het onderwerp geschreven? Met mogelijk nieuwe inzichten? Werd er wellicht recent nog door auteurs naar deze literatuur verwezen? Of kijk eens welke tijdschriften over deze onderwerpen publiceren en zoek daarin verder.