Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competentie 1

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competentie 1: Ori├źnteren, contact leggen en analyseren

Contact leggen met klanten en/in hun sociale omgeving en zich oriënteren op vragen, problemen en mogelijkheden en deze waar van toepassing in dialoog met de klant analyseren.

Onderstaand overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 6 november 2020

Rapport + Infographic

Van Arum, S., Redeker, I., Stouthard, L., Verweij, S., & Van Xanten, H. (2020). Werkzame elementen bij integraal werken: Vraagverheldering en planvorming; samenwerken aan een oplossing als cyclisch proces. Utrecht: Integraal Werken in de Wijk.

Te raadplegen via Movisie.

Boek

Noordink, T., Maassen, N., & Otten, J. (2018). Contact maken in de wereld van drang en dwang: Handboek voor sociale professionals. Bussum: Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Pauw, L. (2018). School, ouders en wijk: Samen opvoeden: Op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Brochure

Ruijters, B. (2017). Good practices: Mensen met LVB en/of GGZ problematiek. Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Boek

Pauw, L. (met Stolk, L., & Leeflang, M.). (2016). De vreedzame wijk: Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Broese van Groenou, M., Felling, B., Huitsing, G., Selm, M. van, Van Tilburg, T., Veenstra, R. . . . Van de Bunt, G. (2013). Sociale netwerken: Vragen, antwoorden en onderzoek. Groningen: Noordhoff.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Burik, M., & Schilders, M. (2009). Een praatje maken: Contact leggen in werk en privé (2e druk). Zaltbommel: Thema.

Bekijk Samenvatting en Video (TV Gelderland).

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Tijdschriftartikel

Hoijtink, M., Lucas, P., & Rijnders, J. (2020). Thuis voelen in een diverse wijk: Lichte bridgingstactieken van sociaal werkers in buurthuizen. Vakblad Sociaal Werk, 21(2), 8-11. https://doi.org/10.1007/s12459-020-0285-4

Brochure

Van Arum, A., Verweij, S., & Van der Veer, K. (2018). Wat werkt bij integraal werken in de wijk: Cliënt en professional Utrecht: Integraal Werken in de Wijk.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Boek

Verkooijen, L., & Ansem, Q. (2017). Werken in de halfde lijn: Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat? Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 18.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Hoofdstuk

Wilken, J. P. (2016). De wijk in! Op weg naar nieuwe vormen van zorg, ondersteuning en samenspel. In J. P. Wilken & A.-M. van Bergen. (Reds.), Handboek werken in de wijk (pp. 27-40). Amsterdam: SWP.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Spel

Heessels, M., Van Biene, M., Van Leeuwen, Z., Alferdinck, S., Carpaij, D., & Willemsen, M. (Spelontwikkelaars). (2015). Hoe is 't?! Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Bekijk Speluitleg.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

De Bil, P. (2014). Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren (5e herziene druk). [Amsterdam]: Boom/Nelissen.

Bekijk Inhoudsopgave, Inleiding en Hoofdstuk I.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Afstudeerscriptie

Sijbesma, C. (2012). Wandelend door de wijk, blik op de omgeving: De invloed van sociale en fysieke omgevingsfactoren op het wandelgedrag van ouderen in lage SES-wijken (Afstudeeropdracht). Toegepaste Psychologie, Fontys Hogeschool, Eindhoven.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.