Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competentie 10

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competentie 10: Ontwikkeling van beroep en beroepsuitoefening

Vanuit een onderzoekende, op mensenrechten gebaseerde en kritische houding, en vanuit internationale oriëntatie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van de beroepspraktijk van CMV met behulp van praktijkgericht onderzoek.

Onderstaand overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 26 augustus 2020

Boek

Bihari-Elahi, J., & Wim Burggraaff, W. (Reds.). (2020). Verandering door actieonderzoek: In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 18.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van den Herik, M., & Schuitema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Bussum: Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Boeije, B. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Landelijk Opleidingsprofiel CMV. (2009). Alert en ondernemend 2.0: Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming. Amsterdam: SWP.

Te raadplegen via website Vereniging Hogescholen, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Migchelbrink, F. (2016). De kern van participatief actieonderzoek. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 31.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

Frietman, J., & Van der Horst, J. (2012). Meerwaarde en arbeidsmarktrelevantie creatief profiel opleiding CMV van de HAN. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.

Te raadplegen via Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.