Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competentie 2

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competentie 2: Ontwerpen

Op basis van analyse en in samenspraak met, voornamelijk kwetsbare, burgers, ontwerpen van collectieve activiteiten en arrangementen ter bevordering van sociale activering, een inclusieve samenleving en culturele en maatschappelijke participatie.

Onderstaand overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 16 november 2020

Rapport

Kromhout, M., Van Echtelt, P., & Feijten, P. (2020). Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via website SCP.

Themanummer

Kommers, M.-J. (Hoofdred.). (2018). Onderzoek cultuureducatie en -participatie: Een selectie. Cultuur+ Educatie, 17(50).

Te raadplegen via website LKCA, ook aanwezig HAN Studiecentra.

Boek

Wolf, J. M. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Bekijk Samenvatting, Pagina 1 - 28 en Extra studiemateriaal.

Beschikbaarheid Studiecentra HAN.

Hoofdstuk

Postma, D. W., & Van Wanrooy, P. (2016). Sociaal makelen voor een krachtige civil society: Wijkgericht werken aan activering, talentontwikkeling en ondersteuning van vitale buurtnetwerken. In J. P. Wilken & A.-M. van Bergen. (Red.), Handboek werken in de wijk (pp. 65-76). Amsterdam: SWP.

Beschikbaarheid Studiecentra HAN.

Afstudeerscriptie

Stenhuis, S. (2015). ‘De kracht van activiteiten’: Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (Afstudeeropdracht). Social Work, HZ University of Applied Sciences, Vlissingen.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Afstudeerscriptie

Roefs, M. (2019). De stem van jongvolwassen inwoners: Een onderzoek naar participatie van jongvolwassenen binnen de gemeente Beuningen (Afstudeeropdracht). Communicatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Openbare les

De Vos, N., & Verhagen, S. (2017). Participatie en stedelijke ontwikkeling: De impact van sport, kunst en gemeenschappen. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling.

Te raadplegen via website Hogeschool Utrecht.

Rapport

Tiessen-Raaphorst, A., & Van den Broek, A. (2016). Sport en cultuur: Patronen in belangstelling en beoefening. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via website SCP.

Boek

Van Hove, V. (2016). Ont-moeten: Ondersteuning aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties. Antwerpen: Garant.

Bekijk Samenvatting, Inhoudsopgave en Inleiding.

Beschikbaarheid Studiecentra HAN.

Rapport

Inspectie Werk en Inkomen. (2006). Werken aan sociale activering: Onderzoek naar sociale activering als eerste stap naar re-integratie (Rapport R06/16). Den Haag: Auteur.

Te raadplegen via Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook aanwezig in Studiecentra HAN.