Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competentie 3

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competentie 3: Organiseren

Het – in samenspraak met betrokkenen – organiseren van programma’s en activiteiten. Het afstemmen van tijd en ruimte, doelen en middelen op elkaar en het scheppen van adequate voorwaarden.

Onderstaand overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 24 juli 2020

Boek

undefinedGrit, R., & Gerritsma, M. (2020). Zo organiseer je een event (4e herziene druk). Groningen: Noordhoff.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Dossier

Van Ditzhuijzen, J., Van Grinsven, S., & De Groot, N. (2018). Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen: Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid. Utrecht: Movisie.

​Te raadplegen via Movisie.

Zie ook Infographic.

Brochure

ActiZ, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Movisie, & Viatore. (2017). Kunst en cultuur met zorg en welzijn: Transformatie agenda. (z.p.): Auteurs.

Te raadplegen via Movisie.

Rapport

L'Abée, D., & Kunen, M. (2013). Beweegvriendelijke omgeving: Reisgids met ervaringen, inspiratie en instrumenten. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Te raadplegen via website NISB.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Hoofdstuk

Van Erven, E., & De Dreu, F. (2009). Kunst & cultuurparticipatie in community art. In N. de Boer. (Red.), CMV in veelvoud: Trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0: Opleidingsprofiel culturele en maatschappelijke vorming. Amsterdam: SWP.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

Van Dijk, A., Van Grinsven, S., De Groot, N., De Haan, J., & Kluft, M. (2019). Culturele interventies gericht op volwassen statushouders: Een verkenning naar werkzame elementen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Te raadplegen via Kennisplatform Integratie & Samenleving, zie ook Infograhic.

Infographic

Movisie. (2017). Impact van kunst in het sociaal domein. Utrecht: Auteur.

Te raadplegen via Movisie.

Boek

Penninx, K. (Samenst. & red.). (2015). Kiezen en verbonden blijven: Krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Coutinho.

Bekijk Online.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Rosmalen, J. (2012). Het woord aan de verbeelding: Spel en kunstzinnige middelen in het sociaalagogisch werk (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Schreurs, H. (2006). Beeldend vormen in de sociaal-agogische praktijk: Een methodiekboek voor het opzetten van beeldende projecten en activiteiten. Soest: Nelissen.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.