Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competentie 5

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competentie 5: Samenwerken

(In een al dan niet multidisciplinair teamverband) samenwerken met vrijwilligers, medewerkers en functionarissen zowel binnen als buiten de arbeidsorganisatie.

Onderstaand overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 16 november 2020

Boek

Koopsen-van de Kolk, C. (2020). Vrijwilligers centraal: Met minder moeite mensen binden. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 16.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

De Groen, B., Udo, N., & Wieringa, A. (2018). De spil in de wijk: Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein? (z.p.): Integraal Werken in de Wijk.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Met poster.

Handreiking

Sok, K., Kooiman, A., & Nourozi, S. (2018). Inwoner centraal bij werken aan kwaliteit en outcome. Utrecht: Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Boek

Karataş, A. R. S. (2017). Van onderop organiseren: Interorganisationele samenwerking in een krachtwijk. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Bundel

Jansen, E., Sprinkhuizen, A., Veldboer, L., Verharen, L., & De Waal, V. (Reds.). (2017). Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Te raadplegen via Werkplaatsen Sociaal Domein.

Brochure

Kluft, M. (2016). Samenwerken in de wijk: Tien vragen rondom de samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals. Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Hoofdstuk

Keinemans, S., & Kloppenburg, R. (2016). Samenwerking van vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein: Nieuwe vormen van partnerschap. In J. P. Wilken & A.-M. van Bergen. (Reds.), Handboek werken in de wijk (pp. 99-110). Amsterdam: SWP.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Brochure

Keinemans, S., & Kloppenburg, R. (2015). Vrijwilligheid en professionaliteit: Ervaringen met het veranderend samenspel tussen beroepskracht en vrijwilliger in het sociale domein. Utrecht: Wmo-werkplaats.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Boek

Van Oudenhoven, J. P., & Grutterink, H. (2015). Vaardigheden voor het samenwerken in teams. Bussum: Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Van de Kamp, J. (2019). De derde wereld op je cv: Een praktische gids voor vrijwilligerswerk en stages in een ontwikkelingsland. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Bekijk Website auteur.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

De Gast, J.-W., & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement: Aansturen, begeleiden en ondersteunen (4e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

De Waal, V. (2018). Interprofessioneel werken en innoveren in teams: Samenwerking in nieuwe praktijken. Bussum: Coutinho.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Brochure

Ten Houte de Lange, S., & Van den Bosch, A. (2017). Toeval bestaat niet: Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners. Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Tijdschriftartikel

Helders, L. (2016). Niet meer van deze tijd: Vrijwilligerswerk binnen de vluchtelingensector. Vakblad Sociaal Werk, 17(5), 6-9. https://doi.org/10.1007/s12459-016-0080-4

Wmo-wijzer

Keinemans, S., & Kloppenburg, R. (2016). Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Utrecht: Wmo-werkplaats.

Te raadplegen via Hogeschool Utrecht.

Hoofdstuk

Kullberg, J.,  Van Noije, L., Van den Berg, E., Mensink, W., & Igalla. M. (2015). Bewoners aan zet. In Betrokken wijken: Ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken (pp. 183-211). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau, ook beschikbaar bij HAN Studiecentra.

Boek

Kloppenburg, M., Van der Schoor, J., & Groen, R. (2009). Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren. Den Haag: Academic Service.

Bekijk Inhoudsopgave en samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.