Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: Competentie 6

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Competentie 6: Coördineren, coachen en instrueren

Coördineren, coachen en instrueren van vrijwilligers, medewerkers en stagiaires.

Onderstaand overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 16 november 2020

Boek

Lingsma, M. (2019). Aan de slag met teamcoaching (2e herziene editie). Amsterdam: Boom.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

De Gast, J.-W., & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement: Aansturen, begeleiden en ondersteunen (4e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Hoofdstuk

Wilken, J. P. (2016). Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: De T-shaped professional. In J. P. Wilken & A.-M. van Bergen (Reds.), Handboek werken in de wijk (pp. 89-98). Amsterdam: SWP.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Machielse, A., & Bos, P. (2016). Complexe verwachtingen: Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Utrecht: Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van de Kamp, J. (2019). De derde wereld op je cv: Een praktische gids voor vrijwilligerswerk en stages in een ontwikkelingsland. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Bekijk Website auteur.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Kenniskaart

Van den Burg, M., Ooms, H., Kooiman, A., & Beckers, M. (2017). Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk. Utrecht: Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Boek

Schaubroeck, K. (2016). Gewone helden: Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk. Leuven: Acco.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

Popovic, M., & Bridges Karr, L. (2009). Backstage: Onderzoek naar vrijwillige inzet bij culturele festivals. Utrecht: Movisie.

Te raadplegen via Movisie.