Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bodemkaarten en Geomorfologischekaarten Nederland: Bodemkaarten 2009

 

Met de leverancier Alterra/GeoDesk hebben wij de volgende regels afgesproken omtrent het gebruik van de kaarten en rapporten:

 

 • De (digitale) bestanden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderwijs aan de HAN en mogen zodoende uitsluitend gebruikt worden voor studiedoeleinden door studenten en docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • Deze bestanden zijn geen Open Data en mogen niet verder verspreid worden door de downloader (bv. door middel van doorsturen met e-mail, verspreiden via USB-stick of plaatsing op HAN Scholar).

 • Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ‘© Alterra’ vermeld worden.

 • Wanneer voor een werkstuk (of publicatie) de kaarten of rapporten worden gebruikt moet je daar op een correcte manier naar verwijzen (in de tekst en bronnenlijst).
  Hanteer hiervoor deze APA richtlijnen.

Bladindeling bodemkaarten 2009

Kies een bladdeel door te klikken op onderstaand overzichtsblad of via de tabel met beschikbare bestanden.

Bodemkaarten2009NL62O62W60O60W58O58W57O57W56O55O55W54O54W53O52O52W51O51W50O50W49O49W48O48W47O46O46W45O45W44O44W43O43W42O42W41O41W40O40W39O39W38O38W37O37W36O35W34O34W33O33W32O32W31O31W30O30W29W28O28W27O27W26O26W25O25W24O23W22O22W21O21W20O20W19O19W18W17O17W16O16W15O15W14O14W13W12O12W11O11W10O10W09O09W08W07O07W06O06W05O05W04O04W03O03W02O02W01O01W

Bladdeel: Bestand:  
01W download ^ kaart
01O download ^ kaart
02W download ^ kaart
02O download ^ kaart
03W download ^ kaart
03O download ^ kaart
04W download ^ kaart
04O download ^ kaart
05W download ^ kaart
05O download ^ kaart
06W download ^ kaart
06O download ^ kaart
07W download ^ kaart
07O download ^ kaart
08W download ^ kaart
09W download ^ kaart
09O download ^ kaart
10W download ^ kaart
10O download ^ kaart
11W download ^ kaart
11O download ^ kaart
12W download ^ kaart
12O download ^ kaart
13W download ^ kaart
14W download ^ kaart
14O download ^ kaart
15W download ^ kaart
15O download ^ kaart
16W download ^ kaart
16O download ^ kaart
17W download ^ kaart
17O download ^ kaart
18W download ^ kaart
19W download ^ kaart
19O download ^ kaart
20W download ^ kaart
20O download ^ kaart
21W download ^ kaart
21O download ^ kaart
22W download ^ kaart
22O download ^ kaart
23W download ^ kaart
24O download ^ kaart
25W download ^ kaart
25O download ^ kaart
26W download ^ kaart
26O download ^ kaart
27W download ^ kaart
27O download ^ kaart
28W download ^ kaart
28O download ^ kaart
29W download ^ kaart
30W download ^ kaart
30O download ^ kaart
31W download ^ kaart
31O download ^ kaart
32W download ^ kaart
32O download ^ kaart
33W download ^ kaart
33O download ^ kaart
34W download ^ kaart
34O download ^ kaart
35W download ^ kaart
36O download ^ kaart
37W download ^ kaart
37O download ^ kaart
38W download ^ kaart
38O download ^ kaart
39W download ^ kaart
39O download ^ kaart
40W download ^ kaart
40O download ^ kaart
41W download ^ kaart
41O download ^ kaart
42W download ^ kaart
42O download ^ kaart
43W download ^ kaart
43O download ^ kaart
44W download ^ kaart
44O download ^ kaart
45W download ^ kaart
45O download ^ kaart
46W download ^ kaart
46O download ^ kaart
47O download ^ kaart
48W download ^ kaart
48O download ^ kaart
49W download ^ kaart
49O download ^ kaart
50W download ^ kaart
50O download ^ kaart
51W download ^ kaart
51O download ^ kaart
52W download ^ kaart
52O download ^ kaart
53O download ^ kaart
54W download ^ kaart
54O download ^ kaart
55W download ^ kaart
55O download ^ kaart
56O download ^ kaart
57W download ^ kaart
57O download ^ kaart
58W download ^ kaart
58O download ^ kaart
60W download ^ kaart
60O download ^ kaart
62W download ^ kaart
62O download ^ kaart

APA: Bodemkaarten 2009

In de tekst:

Hiervoor gelden de standaard richtlijnen APA: In de tekst, kijk ook op the APA team: Afbeelding van internet.
Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ook ‘© Alterra’ vermeld worden.

Er is een belangrijk verschil tussen een landkaart die wordt genoemd in de tekst of een afbeelding die geheel wordt overgenomen:

Wanneer een landkaart wordt genoemd in de tekst, als er dus alleen naar wordt verwezen, geldt dit als een citaat. De auteur(s) en jaartal moeten worden genoemd. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.

Voorbeeld in de tekst
… op de bodemkaart van Nederland blad 40west is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen (Onderstal, 2009) …

Wanneer een landkaart  wordt opgenomen moet volgens de APA richtlijnen de eigenaar van de afbeelding, of beter gezegd: de eigenaar van het auteursrecht, onder de afbeelding vermeld worden (in dit geval is dat Alterra).

De verwijzing bestaat uit drie onderdelen:

 • De afbeelding krijgt een naam en nummer waar in de tekst naar verwezen wordt, bijvoorbeeld Figuur 2
 • Onder de afbeelding staat de naam en nummer, zodat voor de lezer duidelijk is waar in de tekst naar verwezen wordt en een omschrijving van de afbeelding.
  Daarachter staat: Overgenomen (of: Aangepast overgenomen, als de afbeelding bewerkt is) uit “Titel afbeelding” van A. Auteur, jaartal, (http://www...). Copyright jaartal, © naam eigenaar auteursrecht.
 • In de bronnenlijst staat de verwijzing naar de geraadpleegde bron.

Voorbeeld in de tekst en onder de afbeelding
… op Figuur 1 is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen…

Figuur 1. Holtpodzol- en Loopodzolgronden ten oosten van Nijmegen. Aangepast overgenomen uit “Bodemkaart Nederland blad 40west” van J. Onderstal, 2009, (https://surfsharekit.nl/files/6dc669e5-a41d-4113-b7cc-e28a6ac33631). Copyright 2009, © Alterra.


In de Bronnenlijst:

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave). Titel van publicatie, Ondertitel [Landkaart]. Stad: Uitgeverij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • Alleen de cartograaf wordt als auteur genoemd, met tussenhaakjes de functie: Achternaam, B. (Cartograaf).
 • Bij twee of meer auteurs (cartografen) staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • De titel van de kaart wordt helemaal genoemd (incl. schaal). Het bladdeel wordt als ondertitel behandeld, deze komt achter de hoofdtitel na een dubbele punt en begint met een hoofdletter, bijvoorbeeld:
  Hoofdtitel: Bladdeel.
 • De toevoeging tussen vierkante haken [Landkaart] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een landkaart gaat.
 • Vermeld het deel Stad: Uitgeverij als Wageningen: Alterra. Bij de bodemkaarten 1964-1994 staat op de kaart vaak een andere uitgeverij. Alterra is de huidige auteursrechthebende en wordt daarom het best hier vermeld.

Voorbeeld