Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Literatuuronderzoek: 5. Verwerken

Literatuur zoeken (aan de hand van zes stappen)

Inleiding

Het correct en legaal verwerken en delen van de gevonden informatie is lang niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend.

Hieronder wordt uitgelegd op welke zaken je moet letten.

Auteursrecht

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Auteurswet, 2010).

Bovenstaand artikel uit de auteurswet betekent dat je niet zomaar teksten van anderenmag overnemen. Een voorwaarde bij het overnemen van teksten van anderen is het doen van een correcte bronvermelding. Als je dit niet doet pleeg je plagiaat.

Plagiaat
pla·gi·aat het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor eigen werk => letterdieverij, letterroof, piraterij (Bastiaansen, 2008, p1183).

Bronvermelden (APA)

Voor het verwijzen naar bronnen zijn verschillende richtlijnen te vinden. De meest gangbare en geaccepteerde binnen de HAN zijn die van de American Psychological Association (APA). Uitleg en voorbeelden zijn te vinden op http://www.han.nl/auteursrecht

Literatuurlijst

Alle bronnen die je vermeldt bij citaten en parafrases zullen moeten terugkomen in de literatuurlijst. De regels voor het opstellen van een literatuurlijst vind je op de hierboven genoemde pagina van de website van de studiecentra.

Citeren en parafraseren

ci·te·ren een passage uit een andere bron letterlijk overnemen => aanhalen, quoten (Bastiaansen, 2008, p274).
Het woordenboek zegt het al, ‘aanhalen’. Dit betekent dat een citaat altijd tussen aanhalingstekens moet staan. Het citaat mag niet te lang zijn en de geciteerde bron moet vermeld worden en zal terug moeten komen in de literatuurlijst.

pa·ra·fra·se·ren een parafrase geven van (Bastiaansen, 2008, p1143).
Dit wil zeggen: het in eigen woorden weergeven van de gedachtegang en/of mening(en) van de geraadpleegde auteurs. Dit doe je niet, zoals bij citeren, door het tussen aanhalingstekens plaatsen van je tekst. Wel moet je bij parafraseren ook de bron vermelden en deze opnemen in de literatuurlijst.


Raadpleeg voor regels over citeren en parafraseren de genoemde pagina op de website
van de studiecentra.
LET OP: Wanneer je citeert of parafraseert zonder bronvermelding is er sprake van
plagiaat!