Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fysiotherapie jaar 2 - EBP: Zoektermen

Zoektermen via Wikipedia (2:04 min)

Zoektermen vinden via Keysaurus

Zoekschema

Het zoekschema is een hulpmiddel om zoektermen uit te schrijven waarmee je in een database gaat zoeken.
In het schema kun je Nederlandse en Engelse termen opnemen.

Voorbeeld zoekschema

Selecteer de belangrijkste elementen uit je PICO-vraag en zet deze in een zoekschema.

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zo ver als mogelijk in te vullen. Door zoveel mogelijk woorvarianten in de zoekactie mee te nemen, wordt de kans op een goed zoekresultaat aanzienlijk vergroot. Met woordvarianten wordt bedoeld enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken.

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht

LET OP!

Omdat PICO maar uit vier onderdelen bestaat wordt vaak ten onrechte gedacht dat ieder onderdeel maar één zoekterm kan bevatten. Dit klopt niet! In geval van een oudere patient met een CVA vormen zowel de leeftijd als de aandoening twee losse onderdelen waarmee gezocht kan worden. De P bestaat in dit geval dus uit twee zoektermen.

 Patient

 Intervention

 Comparison

 Outcome

 Beroerte

 Ouderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoektermen via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen mee te vinden.

UpToDate