Skip to Main Content

Ergotherapie jaar 2 - Literatuur zoeken: 1: Oriënteren

Informatiebehoefte bepalen

  De  informatie die je zoekt is geheel afhankelijk van je informatiebehoefte. Je informatiebehoefte is de basis voor het formuleren van je zoekvraag.

Bronnen voor het oriënteren:

Oriënteren in HanQuest

Oriënteren in Google Scholar

Google Scholar Search

Oriëntatie op het onderwerp

Het is om verschillende redenen verstandig om je te oriënteren op je onderwerp:

  • je onderzoekt hiermee wat je al weet over het onderwerp
  • ​wat je nog meer te weten wilt komen, de precieze afbakening van je onderwerp en
  • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je nodig voor het bepalen van je zoektermen).

Er zijn verschillende manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

  • experts benaderen,
  • naslagwerken inzien,
  • grasduinen op internet,
  • een globale zoekactie in bibliotheekcatalogi en databanken

In de oriëntatiefase kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Voor wie is de vraag van belang? Voor jezelf (privé), of voor een opdrachtgever (zakelijk)?
  • Zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
  • Over hoeveel tijd en welke middelen beschik je en hoe uitgebreid moet je onderzoeksverslag zijn?

Je geeft hiermee voor jezelf aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.

Opdracht

Voer een korte oriëntatie uit op je onderwerp en stel de context vast.