Skip to Main Content

Ergotherapie jaar 2 - Literatuur zoeken: Zoekvraag

Hoe vind je artikelen?

Google Scholar Search

Op zoek naar literatuur?

Afbakenen

Na de oriëntatiefase kom je meestal tot de conclusie dat je het onderzoek moet afbakenen. Afbakenen houdt in dat je de kernelementen van je vraag gaat definiëren. Hierdoor wordt het duidelijker waar je naar opzoek bent en kun je dus je zoekactie gerichter uitvoeren.

Een goed afgebakende vraag maakt het zoeken vele malen eenvoudiger!

Het formuleren van een zoekvraag

Na het afbakenen kom je tot een zoekvraag. Dit kan één zoekvraag zijn of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen. Voortbordurend op ons eerdere voorbeeld kun je tot de volgende hoofdvraag komen:

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder stress ervaar tijdens prestatiemomenten op school?

En tot de volgende deelvragen:

  • Wat zijn de symptomen van stress?
  • Is stress bij iedereen hetzelfde of zijn er verschillen?
  • Wat kunnen gevolgen zijn van stress (positieve en negatieve gevolgen)?

Het is belangrijk dat je jouw zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk formuleert, omdat dit de kans vergroot dat je informatie vindt die voldoende relevant is voor de beantwoording van je zoekvraag.

Open of gesloten vragen

Een zoekvraag kan zowel open als gesloten zijn. Een gesloten vraag kun je in de meeste gevallen alleen met ja/nee/misschien beantwoorden. Open vragen geven antwoord op vragen als wie, wat, wanneer, waarom en hoe. Ze leveren meestal concrete, feitelijke informatie op.

Voorbeeld van een gesloten vraag:

  • Maken studenten gebruik van sociale media in het onderwijs?
    Mogelijk antwoorden: Ja/nee/misschien/weet niet

Voorbeeld van een open vragen:

  • Welke sociale media worden door studenten gebruikt in het onderwijs?
    Mogelijke antwoorden: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc..

Opdracht

Stel vanuit je onderzoeksvraag één of meerdere zoekvragen op.