Skip to Main Content

Ergotherapie jaar 2 - Literatuur zoeken: Selecteren

Selecteren van een artikel

Als je bezig bent met je zoekactie zal je met jouw zoekstring een bepaalde hoeveelheid artikelen vinden. Op het moment dat het aantal gevonden artikelen door te nemen is, kun je aan de hand van de titel en abstract gaan scannen of je mogelijk verder zou willen lezen. Ook gebruik je jouw in- en exclusiecriteria om te beslissen of je het artikel helemaal zou willen gaan lezen en dus tot slot gaat beoordelen op bruikbaarheid.

De te volgen stappen zijn:

  • Bekijk hoeveel artikelen heb je hebt gevonden, is het een hoeveelheid die je kan doornemen.

  • Bekijk bij elk artikel aan de hand van de titel en abstract is dit van toepassing op jouw zoekvraag en onderwerp?

  • Bekijk of het artikel voldoet aan de hand van jouw in- en exclusiecriteria (zie het blok hiernaast).

  • Zo ja, dan ga je de artikelen lezen en beoordelen.

  • Als je merkt dat je nog weinig artikelen gevonden hebt, dan stel je jouw zoekactie bij en ga je door met zoeken totdat je wel voldoende artikelen hebt gevonden.

Inclusiecriteria

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Doelgroep: bijvoorbeeld man/ vrouw, kinderen/ ouderen, cva/ parkinson
  • Taal: bijvoorbeeld Nederlands/Engels/Duits
  • Publicatiedatum: hoe oud is het artikel?
  • Studietype: bijvoorbeeld RCT/ Cohort/ Systematic review ( zie de pyramide)
  • Geografische ligging: bijvoorbeeld Europa/Azië, Nederland/Verenigde Staten, Arnhem/Nijmegen