Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ergotherapie jaar 2 - Literatuur zoeken: Databanken

Databanken

In een databank staat een verzameling aan digitale bronnen. Er staan duizenden wetenschappelijke artikelen en onderzoeken in. De meeste artikelen zijn Engelstalig. Databanken bieden informatie over onderwerpen binnen een bepaalde studierichting. Zo zijn er databanken voor gezondheid, onderwijs, techniek, sociaal werk, rechten, enzovoort. Hieronder vind je een screencast waar de databanken van ergotherapie en fysiotherapie staan. 

Scroll naar beneden voor een selectie van veelgebruikte, internationale bronnen. Soms kun je direct bij de informatie in de databank, soms kun je erbij nadat je bent ingelogd met jouw HAN-account.

Problemen met digitale toegang? Stuur een mail naar Digitaal Studiecentrum, eventueel met een screenshot van de pagina waar het probleem zich voordoet.

Waar staan de databanken?

Academia

Beeld en Geluid in Academia is de online toegang tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Materiaal bestaat uit polygoonjournaals, amateurfilms en programma's van de publieke omroep, rondom de thema's:  Nederlandse geschiedenis, medische wereld, mediageschiedenis, politiek & recht, natuur & milieu, entertainment en curiosa.

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Bevat een overzicht van publicaties.

Google Scholar

Google Scholar is een algemene zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen en kun je gebruiken om te oriënteren op je onderwerp.

Meetinstrumenten in de zorg

Zeer uitgebreide website met Nederlandstalige meetinstrumenten van het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van de Hogeschool Zuijd.

NAZ

Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg. NAZ is een database met Nederlandstalige artikelen op het gebied van de verpleegkunde. De referenties komen uit circa 150 Nederlandse tijdschriften van 2000 tot en met heden. 

Bevat zoektips.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Bevat naast publicaties (link via logo) een aparte toegang tot overzichtsstudies.

PubMed

PubMed is een grote biomedische databank uit de Verenigde Staten. Er staan miljoenen referenties in, daarnaast is een deel van de artikelen full text te raadplegen.

Bevat PubMed Quick Start Guide, handleiding Full Text Articles en PubMed Tutorials.

Van Dale Woordenboeken

Van Dale bevat een ruim aantal woordenboeken, variërend van eentalige Nederlandse en Engelse woordenboeken tot tweetalige woordenboeken van of naar het Nederlands. Het biedt ook toegang tot handboeken van het Nederlands en Engelse en spelligshulp.

RUQuest

Een zoekmachine met informatiebronnen die de Radboud Universiteit beschikbaar stelt. Klik op 'continue as guest' om een overzicht te krijgen van beschikbaar materiaal. Studenten van de HAN kunnen bij de Universiteitsbibliotheek ook (digitaal)materiaal inzien en lenen.

Bevat helpfunctie.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

 

Cinahl

Cinahl is een database met Engelstalige verpleegkundige tijdschriften en verwante vakgebieden, zoals fysiotherapie en logopedie. 

Bereik: 1982-heden.

Toegang na inlog met je HAN-account.

 

Dieetbehandelingsrichtlijnen

Deze databank bevat een serie richtlijnen over voeding ibij specifieke aandoeningen.De richtlijnen zijn zoveel mogelijk op evidence based handelen vastgesteld.

 

Klinische Diagnostiek

Nederlandstalige databank voor de diagnostiek van ziektes. Bevat informatie over onder andere differentiaal diagnoses en relevante laboratoriumonderzoeken. Zoek op ziekte, chemische stofnaam, ICPC-2 of ICD-10 code.

Toegang na inlog met je HAN-account.

LexisNexis

LexisNexis is een nationale en internationale krantendatabank: bevat artikelen van onder andere de Volkskrant, NRC Handelsblad en The Times. Voor het schrijven van de inleiding van onderzoek handig, want je vindt er veel actuele voorbeelden. 

Bevat helpfunctie en instructievideo's.

OTSeeker

Online zoekmachine voor ergotherapeutische interventies.

PEDro

PEDro is een gratis database met meer dan 16.500 gerandomiseerde trials, systematische reviews en richtlijnen voor de klinische praktijk in de fysiotherapie.

Statista

Deze databank richt zich op de statistische informatie van en over internationale markten en devices. Het bevat statistieken gerelateerd aan sport en recreatie.

Uptodate

UpToDate is database voor evidence-based klinische besluitvorming. Bevat actuele en praktische informatie over de diagnostiek en behandeling van ziektes.

Toegang na inlog met jouw HAN-account.

OTseeker

OTseeker is a database that contains abstracts of systematic reviews, randomised controlled trials and other resources relevant to occupational therapy interventions. 

CBS Statline

Statline is de openbare databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verzamelt gegevens over de Nederlandse maatschappij en economie. Het is mogelijk om zelf tabellen en grafieken te maken in Statline.

Bevat gebruikershandleiding en demonstratiefilmpjes.

Cochrane

De Cochrane Library is een verzameling databanken, 'gouden standaard', op het gebied van “Evidence-based Medicine” (EBM). 

Toegang na inlog met jouw HAN-account.

HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank bevat scripties van studenten van hogesholen in Nederland, dus ook van sport en bewegen. Er zijn behoorlijk wat scripties van deze opleiding in de HBO Kennisbank opgenomen. Voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek is de HBO Kennisbank een handige databank.

Bevat zoektips.

Loket Gezond Leven

In deze database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM staan leefstijlinsterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

 

Nederlands Jeugdinstituut

Bevat databank met jeugdinterventies.

TRIP Medical Database

Klinische zoekmachine met veel internationale richtlijnen.

Web of Science

Met Web of Science heb je toegang tot citatie-indexen, databases met miljoenen citaties van wetenschappelijke publicaties.

Als je eenmaal een goed artikel hebt gevonden ("the red article"), dan kun je met dat artikel op zoek gaan naar recentere artikelen over hetzelfde onderwerp. In Web of Science zijn relatief veel artikelen over sport te vinden.