Skip to Main Content

Werkatelier Informatievaardigheden: Stap 6: Informatiebronnen

Informatiebronnen

Informatie kan op diverse manieren, in diverse soorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de vorm van boeken, tijdschriftartikelen, krantenartikelen, audiovisueel materiaal, websites etc. Datgene waar je informatie uit haalt is een informatiebron.

Ewordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire informatiebronnen:

  • Primaire bronnen zijn alle publicaties zoals ze oorspronkelijk zijn vervaardigd (Boekhorst, Kwast & Wevers, 2004, p. 139). Dit kunnen boeken zijn maar ook tijdschrift- of krantenartikelen, foto’s en films.
  • Secundaire bronnen zijn publicaties waarin verwijzingen naar de oorspronkelijke werken zijn opgenomen (Boekhorst, Kwast & Wevers, 2004, p. 142). In een secundaire bron vind je bijvoorbeeld de vindplaats van de primaire brontrefwoorden, een samenvatting of de taal waarin de primaire bron geschreven is.
    Voorbeelden van secundaire bronnen zijn:(bibliotheek)catalogibibliografieënliteratuuropgaven in boekenindexenonderwerpsgidsen op internet etc.

Primaire bronnen worden ook wel informerende bronnen genoemd (ze geven de echte informatie). 
Secundaire bronnen noemen we ook verwijzende bronnen. Ze geven enkel een verwijzing naar de echte informatie.

Welke informatiebronnen passen bij je literatuuronderzoek?

Je hebt je zoektermen bepaald en wilt je zoekopdracht starten, maar in welke bronnen begin je met zoeken? De eerste vraag die je jezelf zal moeten stellen is welke soort informatie je zoekt. Bijvoorbeeld: nieuws, statistische informatie, onderzoeksresultaten, feiten of meningen?

Vaak bepaalt je probleemstelling de soort informatie die je nodig hebt voor je onderzoek.
Zodra je zoektermen hebt en weet welke soort informatie je nodig hebt, kun je nadenken over een geschikte informatiebron.

NB. Zie www.han.nl/studiecentra voor het volledige bronnen overzicht

Hoe en waar vind je informatiebronnen?

In de tabel hier naast is te zien dat informatie op vele manieren en in vele vormen wordt aangeboden. Via internet is steeds meer wetenschappelijke informatie te vinden, maar vaak is deze informatie nogal verspreid en de kwaliteit is niet altijd goed vast te stellen. Of je kunt er niet bij komen omdat de informatie door zoekmachines niet gevonden kan worden, het zogeheten diepe web.

De studiecentra van de HAN bieden via haar website http://www.han.nl/studiecentra toegang tot veel interessante bronnen waarin diverse informatie soorten te vinden zijn. Deze informatie is voor een groot deel, niet of zeer moeilijk op andere manieren te vinden.

Je vindt de informatie bronnen door te kiezen voor zoeken en vinden in het menu. Klik vervolgens op je eigen instituut.

Digitale bronnen
Hieronder worden databanken en internetsites verstaan. Een databank kun je omschrijven als een verzameling gegevens over een specifiek onderwerp. In full-text databanken zijn volledige teksten aanwezig. Er kan tevens op alle, in de tekst voorkomende, woorden gezocht worden. Een voordeel van deze databanken is dat eenvoudig een volledige tekst gevonden kan worden. Een nadeel is dat soms erg veel teksten worden gevonden. Het is in deze databases belangrijk zo specifiek mogelijk te zoeken.

Naast full-text databanken zijn er talrijke databanken met feiten en gegevens. Voorbeelden hiervan zijn databanken met adressen, statistieken, materiaalgegevens en normen.

Boeken en tijdschriften
Boeken en tijdschriften zijn terug te vinden via diverse catalogi, waaronder de catalogus Studiecentra HAN en Picarta.
Een catalogus is een bibliografische database met verwijzingen naar documenten zoals boeken, tijdschriften, afstudeerverslagen, cd-roms etc.
Bij ieder document wordt de plaatsingscode aangegeven, zodat je kunt zien waar het document zich bevindt.

In de Catalogus van de Studiecentra HAN vind je alle materialen die aanwezig zijn binnen de verschillende vestigingen van de studiecentra. Je kunt de catalogus raadplegen via de website van de studiecentra.

Let op: Tijdschriftartikelen zijn niet opgenomen in de HAN catalogus. Hiervoor kun je andere bibliografische databases raadplegen, bijvoorbeeld Picarta. Ook deze is te benaderen via de website van de studiecentra (via de woordenwolk of via de lijst met digitale bronnen).
Tijdschrifttitels staan wel in de catalogus.
Door het grote aantal zijn de digitale tijdschriften niet allemaal opgenomen in de catalogus. Deze titels kun je vinden bij online tijdschriften in de woordenwolk op de website van de studiecentra.

Kranten
Kranten bieden uitstekende actuele informatie, maar er is ook veel informatie te halen uit oudere nummers van kranten en tijdschriften. Via de website van de studiecentra heb je toegang tot:
- LexisNexis Newsportal (digitaal archief van nationale, regionale en internationale dagbladen en tijdschriften)

Scripties
Scripties van oud-studenten van sommige opleidingen zijn te raadplegen in de studiecentra. Je kunt ze vinden via de catalogus.
Steeds meer opleidingen vragen hun studenten echter om hun stage- en afstudeerverslagen digitaal in te leveren. Ze kunnen dan door de studiecentra in een databank worden geplaatst. Hierdoor zijn deze gemakkelijk terug te vinden en te doorzoeken.
- HBO Kennisbank (afstudeerverslagen van diverse Nederlandse hogescholen)

Beeld en geluid
Informatie wordt natuurlijk niet alleen maar geschreven: audiovisueel materiaal kan ook heel veel nuttige informatie bevatten. Denk bijvoorbeeld aan documentaires en actualiteitenprogramma’s op televisie.
De studiecentra van de HAN bieden ook toegang tot streaming video; dit is audiovisueel materiaal dat je via het internet kunt bekijken. Bv.:
- HAN Video
- Academia