Skip to Main Content

Werkatelier Informatievaardigheden: Stap 7: Beoordelen

Inleiding

Na het vinden van informatie is het belangrijk om de bron en de informatie op kwaliteit te toetsen, voordat je deze gaat (her)gebruiken voor je werkstuk. Een kritische houding is hierbij erg belangrijk. Zelfs informatie aangeboden door de studiecentra van de HAN kan verouderd zijn. Criteria die je kunt gebruiken bij het beoordelen vind je in deze stap. Er wordt onderscheid gemaakt in het beoordelen van websites en overige bronnen.

Beoordelingscriteria voor websites

Je kunt voor het beoordelen van websites gebruik maken van de online checklist van de webdetective.

Deze checklist is een hulpmiddel bij het bepalen of een website betrouwbaar is. Geef in je logboek naast de beoordeling van de webdetective altijd een eigen motivatie. Hierin geef je aan wat voor jou doorslaggevend is in je oordeel of de website wel of niet betrouwbaar is.

Let op! Deze tool is alleen geschikt voor het beoordelen van websites. Gebruik de
webdetective niet voor het beoordelen van bijv. documenten gevonden met Google,
Google Books of HBO-kennisbank, etc.

Betrouwbare informatie

Beoordelingscriteria voor overige bronnen

Voor het beoordelen van alle andere bronnen (Boekhorst, Kwast & Wevers, 2004, pp
241-247) worden hieronder een aantal criteria genoemd. Geef ook hier altijd een
motivatie.