Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

CMV jaar 4 - Het Afstuderen: e-Books

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

E-books Culturele en Maatschappelijke Vorming

Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Behrend, D., & Jellema, M. (2015). Muzisch-agogische methodiek: Muzisch intervenieren in het sociaal werk (6e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Brinkman, J. (2013). Voor de verandering: Een praktische inleiding in de agogische theorie (5e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

De Brabander, R. (2019). Van gedachten wisselen: Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2020). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Landelijk Opleidingsprofiel CMV. (2009). Alert en ondernemend 2.0: Opleidingsprofiel culturele en maatschappelijke vorming. Amsterdam: SWP.
Bekijk dit boek online

Loeffen, T., & Tigchelaar, H. (2013). Retourtje inzicht: Creatief met diversiteit voor sociale professionals (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Ravelli, A., Van Doorn, L., & Wilken, J. P. (Reds.). (2009). Werken met betekenis: Dialooggestuurde hulp- en dienstverlening. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Spanjer, M. (2004). De eenvoud van projectmatig werken (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van de Beek, B., & Schaub-de Jong, M. (2013). Intervisie leren: Een methode voor professionele ontwikkeling (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Van den Herik, M., & Schuitema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Van Oudenhoven, J. P., & Grutterink, H. (2015). Vaardigheden voor het samenwerken in teams. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van Rosmalen, J. (2012). Het woord aan de verbeelding: Spel en kunstzinnige middelen in het sociaalagogisch werk (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid: Basisboek voor het sociale domein (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Verhagen, P. (met Haarsma-den Dekker, C.). (2015). Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn: Van signaal naar succesverhaal (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Verkooijen, L., Van Andel, J., Ansem, Q., & Weber, R. (2018). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Verkooijen, L., Van Andel, J., & Hoogland, J. (2014). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn: Naar actieve participatie van burgers. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

Witte, G. T. (2016). Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek: Samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 21 september 2020