Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open education: Beoordelen

Informatie over het vinden, gebruiken en delen van open leermaterialen

Open leermaterialen beoordelen op hun kwaliteit

Nu je de open leermaterialen hebt gevonden, wil je beslissen of je ze gaat gebruiken. Waar kun je allemaal op letten?

1. Op de technische, didactische, inhoudelijke en esthetische factoren van de open leermaterialen. 

2. Op de aanwezigheid van een kwaliteitsmodel, van keurmerken en van peer review.

Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Vier factoren waar je op kan letten

Als je open digitaal leermateriaal wilt gaan beoordelen alvorens je het wil gebruiken zijn er vier factoren waar je op moet letten: 

 • Technische factoren 
 • Didactische factoren                                                                           
 • Inhoudelijke factoren 
 • Esthetische factoren 

Hieronder is per factor omschreven waar je op kan letten.

Technische factoren

 • Hoe is de toegankelijkheid van het materiaal?
 • Kan het materiaal dat je gevonden hebt gekoppeld worden aan de infrastructuur van jouw instelling?
 • Werkt alles in het leermateriaal correct (bijv. hyperlinks of quizjes)?

Inhoudelijke factoren

 • Wat is de kwaliteit van de inhoud (bijv. vaninhoudelijk of theoretisch): wie of welk instituut heeft het materiaal gemaakt?
 • Matched de inhoud van het materiaal en de opzet ervan de inhoud van jou onderwijs en jou leerdoel?
 • Wordt de juiste ‘taal’ gesproken (vakinhoud, land, grammatica en spelling).

Didactische factoren

 • Zijn er leerdoelen geformuleerd in het leermateriaal die matchen aan jou leerdoelen?
 • Past de vorm van het leermateriaal bij het gekozen leerdoel en de onderwijsvorm die jij hebt gekozen of op de visie van de instelling?
 • Is er een docentinstructie aanwezig?
 • Is beschreven welke voorkennis studenten moeten hebben?

Esthetische factoren

 • Is de kwaliteit van het materiaal goed genoeg: bijv. beeldkwaliteit?
 • Is het materiaal ‘mooi’ genoeg?
 • Matched hetgeen je ziet met hoe jouw instelling zaken heeft ingericht (let wel op: studenten vinden dit minder belangrijk dan docenten!)

Kwaliteitsmodellen, keurmerken en peerreview

Kwaliteitsmodel

 • Sommige vakcommunities hebben een kwaliteitsmodel samengesteld (bijv. verpleegkunde, zie de link). Aan deze kwaliteitsmodellen undefinedhangen vaak ook keurmerken.
 • Er is via SURF een stappenplan gemaakt om tot zo’n kwaliteitsmodel te komen: https://openleermaterialen.surf.nl/kwaliteit/
 • Je kan in databases soms ook zoeken naar materiaal met specifiek zo’n keurmerk (bijv. via wikiwijs).

Peerreview

Bij sommige databases voor digitaal lesmateriaal is er een redactionele groep aanwezig die het lesmateriaal checkt op kwaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval in:

Vaak zijn er ook mogelijkheden om materiaal te laten raten door collega’s mbv sterren.

Handige links