Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open education: Herontwerpen

Informatie over het vinden, gebruiken en delen van open leermaterialen

Algemeen onderwijs (her)ontwerpen

Wanneer je je onderwijs herontwerpt, is het belangrijk dat de leerdoelen van je les als uitgangspunt neemt. Als je weet wat je doelen zijn en wat je dus van je studenten verwacht kan je makkelijk nadenken over de manieren waarop je de kennis en vaardigheden wil aanleren en hoe je deze gaat beoordelen. Dit alles komt samen in het 'constructive alignment' model van John Biggs. In dit model wordt duidelijk hoe leerdoelen, les- en leeractiviteiten en de beoordelen samenkomen ('aligned zijn'). Onderzoek toont aan dat studenten die onderwijs volgen die 'aligned' zijn volgens het constructive alignment model, sneller een dieper leerproces zullen bereiken.

Ook bij het herontwerpen van je onderwijs met open leermaterialen is het daarom belangrijk dit model in acht te houden.

 

Bron: webinar Redesigning your Course with Open Educational Resources, RUG 2020, CC-BY-NC-SA

 

(Her)ontwerp van een les(eenheid)

Een hele onderwijseenheid (her)ontwerpen is veel werk, daarom zou je eens kunnen beginnen met een leseenheid. 

Houdt het daarbij simpel, denk praktisch en zorg dat je materiaal en inhoud aligned blijft aan je leerdoelen.

Om overzicht je krijgen kan je gebruik maken van deze OER Course Template. Dit is een simpele manier om overzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen en welke materialen je wilt gaan gebruiken.

Bron: webinar Redesigning your Course with Open Educational Resources, RUG 2020, CC-BY-NC-SA

Hoe zet je open leermaterialen in in je les

Reguliere leermaterialen

  • Zet open leermaterialen in in je les zoals (bijv. in een presentatie): Plaatjes, Grafieken, blogposts, artikelen, whitepapers, data
  • Gebruik kant en klaar digitaal open leermateriaal zoals: Lesplannen, powerpoints, opdrachten, kennisclips, toetsvragen

Onderwijs van anderen  

  • Laat studenten als opdracht of lesvoorbereiding een open online emodule of MOOC doorlopen 
  • Gebruik een complete online open les van anderen ipv de les zelf te geven, zoals een weblecture of opgenomen webinar of workshop. 

Studenten ontwikkelen leermateriaal 

  • Studenten maken in teams of individueel zelf leermateriaal zoals kennisclips, artikelen, podcasts, blogs, tabellen, computerscripts
  • Studenten passen (als opdracht) bestaand leermateriaal (bijv. open textbook, wiki) aan, de docent geeft feedback en/of controleert of de aanpassingen correct zijn
  • De gemaakte of aangepaste materialen worden open gedeeld door de studenten en/of de materialen kunnen worden (her)gebruikt in andere lessen of de eigen les 

Studenten vinden leermateriaal 

  • Studenten zoeken zelf naar relevante open leermaterialen
  • Materiaal laten evalueren op basis van criteria, waarmee ook kritisch denken wordt gestimuleerd

 

Bronnen: webinar Redesigning your Course with Open Educational Resources, RUG 2020, CC-BY-NC-SA + webinar Digitaal onderwijsmateriaal van anderen gebruiken, SURF + SIG open education + versnellingsplan 24 april, CC-BY 

 

Meer voorbeelden

Wil je meer weten over hoe je onderwijs eruit kan zien met open leermaterialen en hoe je dat kan aanpakken? De RUG heeft dit document opgesteld met daarin meer voorbeelden en ook scenario's van hoe je dat kan aanpakken. 

Op de pagina over Open Pedagogy in deze libguide wordt bovendien nog meer uitleg gegeven over het verbeteren van je onderwijs met Open leermaterialen en nog meer voorbeelden gegeven.