Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-books: Pedagogiek

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Pedagogiek

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen op Studystore.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiele redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een beperkt aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Pedagogiek

Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Baarda, B., Drukker, L., & Sieders, G. (2012). Creatief communiceren met kinderen: Theorie en uitgewerkte voorbeelden. Groningen: Noordhoff.

Becker, A. (2018). Inleiding in de pedagogiek (3e herziene druk). Assen: Koninklijke van Gorcum.

Bekker, J., & Witte, G. T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2e herziene druk). Bussum: Coutinho

Brouwers, H. (2013). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho

Burggraaff-Huiskes, M., & Blokland, G. (2016). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie (6e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met oudersBussum: Coutinho. 

Groen, M. (2015). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (3e druk). Groningen: Noordhoff.

Hermes, J., Van Goor, R., & De Jong, M. (Reds.). (2019). Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en digitale cultuur (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering: Theorie en praktijk van het TOPOI-model (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Janssen, H., & Bekker, J. (2015). Samen opvoeden: Orientatie op pedagogische werkvelden (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Jessurun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: Deel I. Het jonge kind (6e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: Deel II. De schoolleeftijd (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: Deel III. De puberjaren (3e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Luitjes, M., & De Laat, H. (2018). Gespreksvoering voor sociaal werkers. Groningen: Noordhoff.

Luitjes, M., & De Zeeuw-Jans, I. (2017). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Nieuwboer, C. (2015). In contact met ouders: Empowermentgericht adviseren bij opvoedvragen. Groningen: Noordhoff.

Pijper, G. (2012). Drama voor de beroepspraktijk (3e druk)Groningen: Noordhoff.

Rigter, J., & Van Hintum, M. (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen: Een inleiding (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Schuur, G. (2014). Omgaan met agressie (8e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Beemen, L. (2015). Ontwikkelingspsychologie (5e druk). Groningen: Noordhoff.

Van den Herik, M., & Schoutema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Bussum: Coutinho.

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van IJzendoorn, M. H., & Van Rosmalen, L. (2016). Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (3e volledig herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid: Basisboek voor sociale studies (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

Verstegen, R., & Lodewijks, H. P. B. (2018). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (10e druk). Assen: Koninklijke van Gorcum. 

Willemse, J. (2015). Anders kijken: Theorie en praktijk van de systeembenadering (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl