Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-books: Logopedie

E-books Studiecentra HAN

Studieboeken Logopedie

De onderstaande door de studiecentra aangeboden e-books staan op de lijsten met verplichte en aanbevolen leermiddelen.
Dit betekent echter niet dat alle studieboeken als e-book worden aangeboden. Dit heeft vooral financiële redenen. Deze zijn ook de oorzaak van de beperking dat de e-books meestal maar door een gelimiteerd aantal gebruikers tegelijkertijd kunnen worden bekeken.

E-books Logopedie

Baker, A. E., Don, J. & Hengeveld, K. (2013). Taal en Taalwetenschap (2e editie). Chichester: Wiley-Blackwell.
Bekijk dit boek online

Frankfort, M. (2011). Coblenzer. Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Gerrits, E. (2017). Handboek taalontwikkelingsstoornissen. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Kalf, J. G. (2008). Slikstoornissen bij volwassenen: Een interdisciplinaire benadering. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Meulenberg-Brouwer, A., & Van der Pol, H. (2014). Dialoog: Een theoretisch en praktisch perspectief op de beroepsrollen van de logopedist. Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Rietveld, A. C. M., & Van Heuven, V. J. J. P. (2016). Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho
Bekijk dit boek online

Schaerlaekens, A. M. (2016). De taalontwikkeling van het kind (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Schneider, B., & Bigenzahn, W. (2013). Stimmdiagnostik ein Leitfaden für die Praxis. Springer: Wien.
Bekijk dit boek online

Van Beemen, L., & Beckerman, M. (2018). Ontwikkelingspsychologie (6e druk). Utrecht: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Van Lichtenberg, C. L., & Wit, H,P. (2012). Audiologie en audiometrie. Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Verhoeven, N. (2014). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.

Colofon

Problemen bij het bekijken?
Neem contact op met Digitaal.Studiecentrum@han.nl