Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

IEEE referentiestijl: Bronvermelding in de tekst

Bronvermelding in de tekst

De richtlijnen voor de bronvermelding in de tekst

 Een getal tussen vierkante haken, bijvoorbeeld [1] of [26], geplaatst in de tekst van het verslag, geeft de relevante bronvermelding aan.

• Elk referentienummer moet tussen vierkante haken worden geplaatst op dezelfde regel als de tekst, vóór elke interpunctie, met een spatie voor het haakje.

 Bronvermeldingen worden genummerd in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen en elke vermelding komt overeen met de genummerde verwijzing met publicatie-informatie over de bron die in de literatuurlijst aan het einde van de publicatie, het verslag of de opdracht wordt genoemd.

• Als een bron eenmaal is aangehaald, wordt hetzelfde nummer gebruikt in alle volgende bronvermeldingen.

• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gedrukte en elektronische verwijzingen bij de bronvermelding in de tekst.

Hier zijn enkele voorbeelden van dit soort verwijzingen:

"...in de lijn van mijn onderzoek [13]."
"De theorie werd voor het eerst naar voren gebracht in 1987 [1]." "Scholtz [2] heeft betoogd dat..."
"Verschillende recente studies [3, 4, 15, 16] hebben gesuggereerd dat..."
"Zie bijvoorbeeld [7]."

 Het is niet nodig om de auteur(s) of de datum van de verwijzing te vermelden, tenzij dit relevant is voor jouw tekst.

 Het is niet nodig om te zeggen " in verwijzing [26] ..." "In [26] ..." is voldoende.

Meer dan één bron tegelijk aanhalen

 Wanneer er meer dan één bron tegelijk wordt geciteerd, is het de voorkeursmethode om elk referentienummer afzonderlijk te vermelden met een komma of streepje tussen elke bronvermelding:

Bij voorkeur
[1], [3], [5]
[1] - [5]

 Hoewel de volgende methode ook aanvaardbaar is:

Acceptabel:
[1, 3, 5]
[1-5]

Meerdere malen een referentie aanhalen

 Gebruik bij het aanhalen van een bron voor een tweede of volgende keer geen ibid of op. cit.

 Herhaal in de tekst het eerdere referentienummer.

 Als je verwijst naar een ander paginanummer of een andere verwijzing binnen de bron, gebruik dan de volgende bronvermeldingen:

[3, pp. 5-10], [3, Ch.  2, pp. 6-21], [3, Fig. 1], [3, Sec. 4.5]