Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

IEEE referentiestijl: Persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie omvat gesprekken, brieven, interviews, e-mails en telefoongesprekken.

 De IEEE-stijl stelt dat je alleen gepubliceerde werken, aanstaande gepubliceerde werken en ongepubliceerde materialen, die beschikbaar zijn in een bibliotheek, een depot of een archief, aanhaalt.

 Voor interviews of andere "niet-recupereerbare" informatie is geen citaatnummer nodig.

Dit betekent niet dat een poging om de auteur of de datum van de mededeling te identificeren onnodig is, maar dat dit in de tekst zelf moet gebeuren:

Voorbeelden:

"In een persoonlijk interview met Bill Gates op 28 juni 2006 stelde hij voor om binnenkort de wereld te regeren...."

"In een brief aan de auteur van 28 september 2018 heeft professor Mueller zijn ervaringen met het gebruik van deze dataverzamelingssoftware uiteengezet..."