Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

IEEE referentiestijl: Hoofdstuk uit boek

Informatie

  Deze voorbeelden zijn voor hoofdstukken of delen van geredigeerde werken, waarin de hoofdstukken of delen een individuele titel en auteur(s) hebben, maar die zijn opgenomen in boeken of leerboeken die door anderen zijn uitgegeven.

  Als de redactie van een werk ook de auteur is van alle opgenomen hoofdstukken, dan moet het als geheel worden vermeld aan de hand van de voorbeelden die voor een Boek zijn gegeven.

  Alleen de eerste letter van het eerste woord van de titel van het hoofdstuk of deel wordt met een hoofdletter geschreven.

  Voeg de titel van het hoofdstuk of gedeelte tussen aanhalingstekens toe en cursief de titel van het hele werk. Leestekens worden binnen de aanhalingstekens opgenomen.

IEEE Richtlijn

Richtlijn bronvermelding

[#] A. A. Author of Part, "Title of chapter or part," in Title: Subtitle of book, Edition, Vol., A. Editor, Ed. Place of publication: Publisher, Year, pp. inclusive page numbers.

Voorbeeld

Hoofdstuk in een geredigeerd boek

[1] A. Rezi and M. Allam, "Techniques in array processing by means of transformations, " in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidemsional Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180.

[2] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

Artikel in een encyclopedie

[3] O. B. R. Strimpel, "Computer graphics," in McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 8th ed., Vol. 4. New York: McGraw-Hill, 1997, pp. 279-283.