Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

IEEE referentiestijl: Elektronisch document

Informatie

  Verwijzingen naar elektronische documenten beginnen met dezelfde informatie die voor een gedrukte bron zou worden verstrekt.

  Er moet aanvullende informatie worden verstrekt (afhankelijk van het soort elektronische publicatie) om correct te kunnen vaststellen of je het document in elektronische vorm hebt geraadpleegd.

  Een elektronische publicatie kan een internetsite zijn, een e-mail, een tijdschriftartikel dat op het internet wordt gepubliceerd, of een tijdschriftartikel dat wordt opgehaald uit een full text databank.

  Sommige documenten worden zowel op papier als in elektronische vorm gepubliceerd. Gelieve de bronvermelding te gebruiken volgens het type document dat je hebt gebruikt.

  Houd er rekening mee dat paginering bij veel online publicaties mogelijk niet wordt gespecificeerd. Het nummer van de startpagina kan worden opgenomen in de bronvermelding als deze is opgegeven, en/of het aantal pagina's in het document. Bijvoorbeeld: p. 7+ of (5 pp.).

Vereiste informatie

Hieronder een overzicht van de informatie die je moet vermelden wanneer je een elektronisch document citeert:

naam van de auteur(s), indien vermeld

• jaar of datum van publicatie (of datum waarop de site is gemaakt of bijgewerkt)

• titel van het document

 titel van de website of databank

• pagina's, secties of paragrafen (indien gegeven)

 datum waarop de site is geraadpleegd

 naam van de databank (indien van toepassing)

 internetadres (indien van toepassing)

 digital object identifier (DOI) (indien van toepassing)

DOI

 Een digital object identifier (DOI) is een unieke alfanumerieke reeks die wordt gebruikt om elektronische documenten te identificeren en die een blijvende link vormt naar de plaats waar het document zich op het internet bevindt.

• Een DOI wordt aan een document toegekend wanneer het wordt gepubliceerd.

 Alle DOI-nummers beginnen met https://doi.org/10 en bevatten een voorvoegsel van vier of meer cijfers en een achtervoegsel, gescheiden door een schuine streep: https://doi.org/1010.1037/0278-6133.27.3.379.

 Wanneer een DOI lang of complex is, kun je gebruik maken van 'shortDOI's'. Gebruik de shortDOI-service van de International DOI Foundation om shortDOI's te maken.

 Een DOI staat meestal bij de auteur en titelinformatie of op de eerste pagina van een elektronisch artikel. Het kan zijn dat je de samenvatting of de volledige tekst van een artikel moet openen om de DOI te vinden.

 Wanneer je naar een elektronisch document verwijst, vermeld dan de DOI als er een is toegekend - als er geen DOI is toegekend, vermeld dan de URL indien van toepassing.

Examples

Voor specifieke voorbeelden, zie

E-book, E-journal of Internet document.

Evaluatie electronische bronnen

Criteria voor het evalueren van internetsites en andere elektronische bronnen zijn onder meer:

 Wie is de auteur? Het is belangrijk de deskundigheid van de auteur te controleren om na te gaan of hij/zij de kennis en bevoegdheid heeft om geloofwaardige informatie te verstrekken. Ga na of er contactgegevens worden verstrekt.

 Hoe actueel is de informatie? Kijk wanneer het document is gemaakt en wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

 Wat is het belang van de auteur bij het materiaal? Is er enige vooringenomenheid in de inhoud te ontdekken en is het doel van de site vast te stellen? Controleer het webadres om na te gaan van welke soort organisatie het document is. Wees je ervan bewust dat commerciële belangen en sommige politiek gemotiveerde sites misschien geen evenwichtig beeld geven.

 Wat voor soort inhoud is er? Kan de inhoud als volledig en van goede kwaliteit worden beschouwd? Zijn er links naar andere documenten? Ga na voor welke doelgroep de informatie bestemd is.