Skip to Main Content

IEEE referentiestijl: Reader / Studiegids

Informatie

  Als een artikel wordt opgenomen in een reader/studiegids met volledige originele paginering en bibliografische details, mag je het artikel aanhalen zoals je het originele artikel zou aanhalen en de originele paginanummers aanhalen.

  Als het originele materiaal niet volledig wordt opgenomen met volledige bibliografische gegevens, mag je echter niet citeren uit readers, studiegidsen of colleges, maar moet je naar de oorspronkelijke bron van de informatie gaan.

  Als je wel artikelen van een reader/studiegids moet citeren zonder de volledige originele paginering en bibliografische details, behandel de reader/studiegids dan als een boek of een tijdschriftartikel. In je aanhalingen verwijs je naar de paginanummers van de reader/studiegids, niet naar de originele paginanummers.

IEEE Richtlijn

Richtlijn bronvermelding

[#] Geef alle beschikbare details in de bronvermelding voor het oorspronkelijke materiaal, en voeg dan toe: Herdrukt in Titel van studiegids of Reader: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgever, Jaar, pp. Paginanummers.

Voorbeelden

Readers

[1] L. Vertelney, M. Arent, and H. Lieberman, "Two disciplines in search of an interface: Reflections on a design problem," in The Art of Human-Computer Interface Design, B. Laurel, Ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1990. Reprinted in Human-Computer Interaction (ICT 235) Readings and Lecture Notes, Vol. 1. Murdoch, WA: Murdoch Univ., 2005, pp. 32-37.

[2] C. J. Campbell and J. H. Laherrere, "The End of Cheap Oil", Scientific American, vol. 278, no. 3, pp. 78-83, March 1998. Reprinted in Introduction to Energy Studies (PEC190): Selected readings. Murdoch, WA: Murdoch Univ., 2006, pp. 129-134.