Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

IEEE referentiestijl: Referentietermen

Enkele algemene termen voor verwijzingen

Bibliografie

is een lijst van geraadpleegde documenten waarnaar niet noodzakelijk wordt verwezen in een specifiek verslag of een specifieke opdracht. Een bibliografie kan ook een uitgebreide lijst zijn van werken over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld The Bibliography of Bioethics. Wanneer je onderzoek doet naar een onderwerp, is het een goed idee om een bibliografie voor eigen gebruik op te stellen, zelfs als je in je verslag slechts enkele van deze items hoeft te citeren in een literatuur- of bronnenlijst.

Citatie- of referentiestijl

is de methode die wordt gebruikt om je citaten op te maken. Enkele veelgebruikte stijlen zijn IEEE, MLA, Chicago, APA, Vancouver en Footnote.

Beschrijvende elementen

zijn de noodzakelijke onderdelen van een referentie. Enkele voorbeelden van deze elementen zijn: auteur, titel, editie, datum van publicatie, internetadres, enz.

Elektronisch
is een algemene term die wordt gebruikt om documenten aan te duiden die beschikbaar zijn via het internet of uit databanken of die gepubliceerd zijn in een gedigitaliseerd formaat.

Citaten

zijn een methode om de lezer van je werk duidelijk te maken dat de woorden of ideeën die op dat punt worden geciteerd of waarnaar wordt verwezen, niet van jou zijn. De methode voor het vermelden van het brondocument zal variëren naargelang de citatiestijl die je gebruikt. Zorg ervoor dat er voldoende informatie wordt gegeven om de volledige referentie te kunnen vinden in de lijst met geciteerde werken of referenties.

Referenties

zijn een nauwkeurige en volledige beschrijving van een document. Een document kan een boek zijn, een artikel in een tijdschrift, een video-opname, een e-mail of een internetsite, om er maar een paar te noemen. De referentie moet voldoende beschrijvende elementen bevatten om het document te kunnen identificeren en lokaliseren.

Geciteerd werk of referentielijst

is een lijst van alle documenten waarnaar je in je verslag of project hebt verwezen. Meestal staat hij aan het eind van je verslag. De lijst kan alfabetisch of numeriek worden gerangschikt en worden opgemaakt volgens een van de aanhalingsstijlen.