Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Jeugd: Jeugdhulpverlening

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

E-publicaties Jeugdhulpverlening

Een selectie van online titels met het thema jeugdhulpverlening.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatst aanvulling: 15 juni 2021

Afstudeeropdracht

Steneker, M. (2020). Jongeren: De stap naar werk of opleiding (Afstudeeropdracht). Hanzehogeschool.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Onderzoeksrapportage

undefinedGerritsen, M., Tonkens, E., Trappenburg, M., & Verharen. L. (2020). Meer dan een baan alleen: Erkenning, solidariteit en toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren. Werkplaatsen Sociaal Domein.

Te raadplegen via Werkplaatsen Sociaal Domein.

Rapport

undefinedRombouts, M., Van Dorsselaer, S., T. Scheffers- van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M., & Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut, inclusief Infographic.

Handleiding

Nooteboom, L., Mulder, E., Kuiper, C., Van den Driesschen, S., Eilander, J., & Vermeiren, R. (2019). Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals: Een praktische handleiding voor professionals met concrete tips voor het verbeteren van o.a. casuïstiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met ketenpartners en gezinnen. Gezin aan Zet.

Te raadplegen via LUMC Curium.

Essay

Van Yperen, T., Van de Maat, A. & Prakken, J. (2019). Het groeiend jeugdzorggebruik: Duiding en aanpakNederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Infosheet

Van Kapel, M. (2019). Polarisatie: Do’s en don’ts voor jongerenwerkers. Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Te raadplegen via Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Rapport

Van Bon-Martens, M. J. H., & Gilsing, R. (2018). Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht: Kernrapport. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Rapport

Gorissen, W. (Red.). (2017). Samen lerend doen wat werkt: Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Onderzoeksrapportage

Awad, S., Metz, J. W., Koops, K., & Sonneveld, J. J. J. (2017). Onderzoek naar Youth Organizing als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk (Portfolio Jongerenwerk aflevering 4). Hogeschool van Amsterdam.

Te raadplegen via Hogeschool van Amsterdam.

Rapport

Gilsing, R., Jansma, A., Van Hal, L., Wróblewska, A., Schuurman, J., & Van Alphen, S. (2017). Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.Verwey-Jonker Instituut.

Te raadplegen via Verwey-Jonker Instituut.

Lectorale rede

Metselaar, J. (2016). Effectief werken in de zorg voor jeugd: Leren van praktijkgestuurd onderzoek door verbeteringsgerichte benutting (Lectorale rede). NHL Hogeschool.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Rapport

Van Schie, L., Mulder, E., Nijhof, K., Van Domburgh, L., Harder, A., Konijn, C., Kolkman, J., Kranenburg, M., Lekkerkerker, L., & Popma, A. L. (2020). Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus: Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp. Academische Werkplaats Risicojeugd.

Te raadplegen via Academische Werkplaats Risicojeugd.

Rapport

undefinedVan Binsbergen, M., Koopman, P., & Lourens, J.  (2020). In één hand: Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs. Kohnstamm Instituut.

Te raadplegen via Kohnstamm Instituut.

Afstudeeropdracht

Duijnisveld, M. (2019). Het profileringsproject: Een onderzoek naar de implementatie van de richtlijnen jeugdhulp in het werk van de gezinscoaches binnen het CJG Laak [Afstudeeropdracht]. De Haagse Hogeschool.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Quickscan

Nuijen, J., Bolier, L., Van Doesum, T., Van der Poel, A. & Kleinjan, M. (2019). Quickscan: Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Tijdschriftartikel

Van Nierop, B., & Verhagen, S. (2019). Trainerskracht in sociaal werk: Passie en talenten van kwetsbare jongeren. Vakblad Sociaal Werk, 20(4), 29-31. https://doi.org/10.1007/s12459-019-0061-5

Publicatie

Keesom, J. (2018). Met het oog op de jeugd: Verhalen over doorontwikkeling van de jeugdzorg na de transitie. Transitie Autoriteit Jeugd.

Te raadplegen via Tweede Kamer.

Intreerede

Van Hattum, M. (2018). Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp (Intreerede). Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Te raadplegen via Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Eindrapport

Van Ham, T., & Ferwerda, H. (2017). Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag: Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Te raadplegen via Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Onderzoeksrapportage

Rumping, S., Metz, J., Awad, S., Nijland, E., Manders, W., Todorovic, D., . . . Schaap, R. (2017). Groepswerk: Onderzoek naar Groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk (Portfolio Jongerenwerk aflevering 5). Hogeschool van Amsterdam.

Te raadplegen via Hogeschool van Amsterdam.

Tijdschriftartikel

De Greef, M., Van Hattum, M., Scholte, R., & Pijnenburg, H. (2017). Een goede samenwerkingsrelatie: Ouder-hulpverlener alliantie en resultaten van hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0047-0

Rapport

Bot, S. R. (Red.), De Roos, S., Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., Van den Broek, A., & Kleijnen, E. (2013). Terecht in de jeugdzorg: Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau, ook beschikbaar in HAN Studiecentra.