Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Jeugd: Opvoeden en opgroeien

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

Opvoeden en opgroeien

Een selectie titels met het thema opvoeden en opgroeien - links papier, rechts online.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 28 augustus 2023

Boek

Celestin-Westreich, S., & Celestin, L.-P. (2021). Diagnostiek van kind, opvoeding en gezin: Met de FACE-methode. Pearson.

Bekijk Samenvatting

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Goor, R., & Houweling, L. (2021). Pedagogische professionaliteit: Een inleiding op het werken met en voor jeugd. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Samenvatting

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Brochure

Opgroeien en opvoeden ondersteunen: Landelijk opleidings- en competentieprofiel hbo-bacheloropleiding Pedagogiek 2019. (2020). Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 5.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Markham, L. (2019). Werkboek ontspannen ouders, blije kinderen (C. van der Kruk-de Boer, Vert.). Hogrefe.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Omer, H., & Streit, P. (2018). Nieuwe autoriteit voor ouders: Opvoeden op basis van veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet (C. van der Kruk-Boer, Vert.). Hogrefe.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 12.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Bom, P., & Baartman, H. (2018). Als het misgaat thuis: Verhalen van ouders. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Mol, J. (2018). Opgroeien in vertrouwen: Opvoeden zonder straffen en belonen (11e druk). Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Inhoudsopgave.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Peeters, J. (2017). Kinderen zijn geen puppy's: De kracht van zelfsturing in opvoeding. Uitgeverij Acco.

Bekijk Website.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Nijboer, M. (2017). Achter de voordeur: Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning aan een Rotterdams gezin. de Graaff.

Bekijk Website auteur.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Hermans, D., & Rozenbroek, E. (2017). Geef dat kind een slok jenever: 70 jaar geleden sliepen ouders vredig & ongestoord: Opvoedvragen beantwoord met de kennis van toen en nu. Spectrum.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 10.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (9e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.

Bekijk WebsiteSamenvatting en Pagina 1 - 10.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van der Horst, F., Lucassen, N., Sentse, M., Jooren, L., & Luijk, M. (2016). Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek. Lannoo.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 23

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Brochure

Van Yperen, P. (Eindred.). (2023). Praat niet over ons zonder ons: Wat jongeren zelf belangrijk vinden in de ondersteuning op weg naar volwassenheid. Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Nota

Limburg, S. (2022). Signaleren verbinden versterken: Twee jaar jongerenwerk in school. Samen voor Jongeren Amsterdam.

Te raadplegen via DOCK.

Brochure

Boerema, A. M. (z.d.). Mentale gezondheid van jongeren: Signalen somberheid en angst volgens jongeren [Brochure]. Hogeschool van Amsterdam.

Te raadplegen via website Hogeschool van Amsterdam.

Rapport

Wiersma, M., Van Vliet, J., Van Dijk, M., Van Goor, R., El-Gharbaoui, H., Steenvoorde, J., Uitman, S., Weling. J., & Westhoff, S. (2021). Ondersteuning van jongeren (16-17 jaar) op de drempel van volwassenheid: Een onderzoek naar hun levens, leefwereld en veerkracht. Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Dossier

Kovács, Z., Noor, S., Çankor, E., & Geerlings, J. (2021). Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren (E. den Breejen, Eindred.; H. Mateman, Red.). Movisie.

Te raadplegen via Movisie, bevat ook Infographic.

Boek

Burggraaff-Huiskes, M. (met Blokland, G.). (2021). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie (7e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Cahier

De Kogel, K., Peters, S., Vandenbroucke, A., Defize, B., & Van de Graaf, A. (Reds.). (2019). Brein in de groei: Over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag [Themanummer]. Biowetenschappen en Maatschappij.

Na aanmelding te raadplegen via Biowetenschappen en Maatschappij.

Handreiking

undefinedVan Hal, L., & Jansma, A. (2019). Versterken van eigen kracht van ouders en jeugdigen. KeTJA; Verwey-Jonker Instituut; Ouder- en Kindteams Amsterdam; ZonMW.

Te raadplegen via Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam.

Kennisproduct

Distelbrink, M., & Van Goor, R. (met Naber, P., & Pels, T.). (2017). Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd: Een gereedschapskist voor opleiding en werkveld. Hogeschool InHolland.

Te raadplegen via Verwey-Jonker Instituut.

Rapport

Ince, D., & Schmidt, A. (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders: Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Tijdschriftartikel

De Greef, M., Van Hattum, M., Scholte, R., & Pijnenburg, H. (2017). Een goede samenwerkingsrelatie: Ouder-hulpverlener alliantie en resultaten van hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0047-0

Theorietool

Nederlands Centrum Gezondheid. (2017). Ouderschapstheorie Alice van der Pas.

Te raadplegen via Vakblad Vroeg.

Boek

Van IJzendoorn, M. H., & Van Rosmalen, L. (2016). Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (3e volledig herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0616-9

Afstudeerscriptie

Van Wijk, M. (2016). Gescheiden opvoeden: Een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van gescheiden alleenstaande ouders in de opvoeding [Afstudeeropdracht]. Hogeschool Rotterdam.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.