Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Jeugd: Opvoeden en opgroeien

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

E-publicaties Opvoeden en opgroeien

Een selectie van online titels met het thema opvoeden en opgroeien.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in bijvoorbeeld de Catalogus Studiecentra HAN en HANQuest.

Laatst aanvulling: 14 juli 2020

Handreiking

undefinedVan Hal, L., & Jansma, A. (2019). Versterken van eigen kracht van ouders en jeugdigen. KeTJA; Verwey-Jonker Instituut; Ouder- en Kindteams Amsterdam; ZonMW.

Te raadplegen via Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam.

Kennisproduct

Distelbrink, M., & Van Goor, R. (met Naber, P., & Pels, T.). (2017). Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd: Een gereedschapskist voor opleiding en werkveld. Hogeschool InHolland.

Te raadplegen via Verwey-Jonker Instituut.

Theorietool

Nederlands Centrum Gezondheid. (2017). Ouderschapstheorie Alice van der Pas.

Te raadplegen via Vakblad Vroeg.

Boek

Van IJzendoorn, M. H., & Van Rosmalen, L. (2016). Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (3e volledig herziene druk). https://doi.org/10.1007/978-90-368-0616-9

Boek

Nieuwboer, C. (2015). In contact met ouders: Empowermentgericht adviseren bij opvoedvragen. Noordhoff Uitgevers.

Te raadplegen via EBSCO.

Cahier

De Kogel, K., Peters, S., Vandenbroucke, A., Defize, B., & Van de Graaf, A. (Reds.). (2019). Brein in de groei: Over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag [Themanummer]. Biowetenschappen en Maatschappij.

Na aanmelding te raadplegen via Biowetenschappen en Maatschappij.

Rapport

Ince, D., & Schmidt, A. (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders: Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Boek

Burggraaff-Huiskes, M. (met Blokland, G.). (2016). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie (6e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Te raadplegen via EBSCO.

Afstudeerscriptie

Van Wijk, M. (2016). Gescheiden opvoeden: Een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van gescheiden alleenstaande ouders in de opvoeding [Afstudeeropdracht]. Hogeschool Rotterdam.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Rapport

Bucx, F., & De Roos, S. (Reds.). (2015). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning. Te raadplegen via Sociaal Cultureel Planbureau.