Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Jeugd: Wet- en regelgeving

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

Wet- en regelgeving

Een selectie titels met het thema wet- en regelgeving - links papier, rechts online.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 2 december 2022

Boek

Simons, P. (Eindred.). (2022). Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector: Editie 2022-2023. Boom Juridisch.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Montfoort, A. (2020). Professionele oordeelsvorming in het sociaal domein (2e druk). De Viervensters.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Weijers, I. (2018). Jeugdrecht in de praktijk. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 17.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Clarijs, R. (2017). Handboek jeugdbeleid en jeugdhulp. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 9.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Formesyn, N., Hennion, W., Nachtergaele, S., Reynaert, D., Roets, G., & Roose, R. (2017). Kansarm maar niet kansloos: Een grondrechtenbenadering van kinderarmoedebestrijding. Acco.

Bekijk Samenvatting, Inhoudsopgave en Inleiding.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Clarijs, R. (2017). Verbreed jongerenwerk: Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting, Inhoudsopgave en Pagina 15 - 20.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Clarijs, R. (Red.). (2015). Om de jeugd: Perspectief voor beleid en praktijk. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 16.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Handreiking

Samenwerkende Beroepsverenigingen. (2021). De juiste professional op de juiste plek in het lokale team. NIP; BPSW.

Te raadplegen via Zorg voor de Jeugd.

Handreiking

De Haan, A., Keij, M., & Lammers, J. (2021). Handreiking Bevordering mentale gezondheid jeugd. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Rapport

Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet. (2021). Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Te raadplegen via Rijksoverheid.

Tijdschriftartikel

Meijers, A. (2020). Aanpassingen in wetgeving: Hoe moet het verder met de jeugdzorg in Nederland? Vakblad Sociaal Werk, 21(6), 37-38. https://doi.org/10.1007/s12459-020-0842-x

Rapportage

undefinedHospers, S., & Van der Zijden, Q. (2020). Complexe vraagstukken eenvoudig monitoren: De weg naar minder administratieve last en een lerend jeugdstelsel. CBS.

Te raadplegen via Jeugdmonitor.

Handreiking

undefinedWerkgroep Kwaliteit & Significant Synergy. (2020). Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop. Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Te raadplegen via Inkoop Sociaal Domein.

Tijdschriftartikel

Haarsma, L. (2020). 'Meer ruimte voor de professional': Interview met Goos Cardol. Vakblad Sociaal Werk, 21(6), 26-28. https://doi.org/10.1007/s12459-020-0840-z

Tijdschriftartikel

Leerdam, F., Hodes, M., Wikkeling, M., & Claessen, L. (2019). Jeugdgezondheidszorg is aan het verbeteren, maar moet op onderdelen nog actiever worden. JGZ, 51(2), 24-29. https://doi.org/10.1007/s12452-019-00168-5

Inaugurele rede

Gilsing, R. (2019). Normaal doen - en andere wonderwoorden van de transformatie jeugdzorg: Interprofessionele dialoog als sleutel (Oratie). De Haagse Hogeschool.

Te raadplegen via De Haagse Hogeschool.

Rapport

Friele, R. D., Hageraats, R., Fermin, A., Bouwman, R., & Van der Zwaan, J. (2019). De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen. Rijksoverheid.

Te raadplegen via Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rapport

Holdorp, J., Malmberg, M., Rijbroek, B., Wijnen, B., Kooijman, R., & Batyreva, I. (2018). Beter in beeld: Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via VNG.

Rapport

Nederlands Jeugdinstituut & Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (2018). Quickscan Vroeghulp in Nederland. Integrale Vroeghulp.

Te raadplegen via Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Toolbox

Van Middelkoop, L., Van Wietmarschen, M., Hilverdink, P., & Vianen, J. (2017). Toolkit 16-27. Aanpak 16-27.

Te raadplegen via Aanpak 16-27.

E-publicatie

Brons, I., & Kaptein, K. (2017). Van nul tot later als ik groot ben: Gemeenten investeren in kansen voor jongeren. VNG.

Te raadplegen via VNG.