Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Jeugd: Wet- en regelgeving

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

E-publicaties Wet- en regelgeving

Een selectie van online titels met het thema wet- en regelgeving.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatst aanvulling: 30 juni 2021

Handreiking

De Haan, A., Keij, M., & Lammers, J. (2021). Handreiking Bevordering mentale gezondheid jeugd. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Tijdschriftartikel

Haarsma, L. (2020). 'Meer ruimte voor de professional': Interview met Goos Cardol. Vakblad Sociaal Werk, 21(6), 26-28. https://doi.org/10.1007/s12459-020-0840-z

Handreiking

undefinedWerkgroep Kwaliteit & Significant Synergy. (2020). Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop. Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Te raadplegen via Inkoop Sociaal Domein.

Rapport

Nederlands Jeugdinstituut & Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (2018). Quickscan Vroeghulp in Nederland. Integrale Vroeghulp.

Te raadplegen via Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

E-publicatie

Brons, I., & Kaptein, K. (2017). Van nul tot later als ik groot ben: Gemeenten investeren in kansen voor jongeren. VNG.

Te raadplegen via VNG.

Brochure

Nederlands Jeugdinstituut. (2016). Voor een sterke basis: Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs. Nederlands Jeugdinstituut

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Tijdschriftartikel

Meijers, A. (2020). Aanpassingen in wetgeving: Hoe moet het verder met de jeugdzorg in Nederland? Vakblad Sociaal Werk, 21(6), 37-38. https://doi.org/10.1007/s12459-020-0842-x

Rapportage

undefinedHospers, S., & Van der Zijden, Q. (2020). Complexe vraagstukken eenvoudig monitoren: De weg naar minder administratieve last en een lerend jeugdstelsel. CBS.

Te raadplegen via Jeugdmonitor.

Rapport

Friele, R. D., Hageraats, R., Fermin, A., Bouwman, R., & Van der Zwaan, J. (2019). De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen. Rijksoverheid.

Te raadplegen via Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rapport

Holdorp, J., Malmberg, M., Rijbroek, B., Wijnen, B., Kooijman, R., & Batyreva, I. (2018). Beter in beeld: Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via VNG.

Toolbox

Van Middelkoop, L., Van Wietmarschen, M., Hilverdink, P., & Vianen, J. (2017). Toolkit 16-27. Aanpak 16-27.

Te raadplegen via Aanpak 16-27.