Skip to Main Content

Master Pedagogiek - Practicum literatuur zoeken 2019: Home

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur

Welkom op deze LibGuide!

Op dinsdag 8 oktober 2019 krijg je een literatuurpracticum aangeboden door informatiespecialisten van de HAN Studiecentra.

Het leerdoel van dit practicum is:

  • op gestructureerde wijze een literatuuronderzoek opzetten
  • kennis verwerven over wetenschappelijke bronnen
  • slim leren zoeken binnen databanken
  • kwaliteitscritera kunnen benoemen

Op dinsdag 3 december 2019 volgt een tweede onderdeel, namelijk het verwerken van bronnen. Je krijgt dan alles te horen over auteursrecht en APA.

In deze LibGuide is de lesinhoud van beide lessen opgenomen, inclusief de zoekopdracht.

Website HAN Studiecentra

De website van de HAN Studiecentra vormt de portal naar o.a. zoekmachines, betrouwbare databanken en wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Hier start je zoektocht naar relevante vakinhoudelijke literatuur, zowel online (veelal fulltext) als offline. Klik op de afbeelding voor de rechtstreekse link of ga naar www.han.nl/studiecentra.

Opbouw literatuurpracticum deel 1 - dinsdag 8 oktober 2019

11.30 - 11.45   Opening

11.45 - 12.00   Basistheorie en instaptoets

12.00 - 12.30   Zoektermen en zoekschema

12.30 - 12.45   Zoekstrategieën

12.45 - 13.00   Pauze

13.00 - 13.30   Bronnenkennis en kwaliteitscriteria

13.30 - 14.45   Practicum

14.45 - 15.00   Bespreking resultaten

Opbouw literatuurpracticum deel 2: APA - dinsdag 3 december 2019

13.00 - 13.15  Opening

13.15 - 13.30  Auteursrecht en plagiaat

13.30 - 14.00  De APA-richtlijnen

14.00 - 14.15  Opdracht 1

14.15 - 14.30  Pauze

14.30 - 15.00  Hulpmiddelen

15.00 - 15.30  Opdracht 2

15.30 - 16.00  Test

16.00 - 16.15  Afsluiting

Extra service HAN Studiecentra

  • Boeken op locatie laten bezorgen
  • Artikelen aanvragen bij Diana Senden

Universiteitsbibliotheek

Bij de Radbouduniversiteit kun je als HAN-student gratis lenen en/of een gastaccount aanvragen (voor een dag) om artikelen te downloaden: http://www.ru.nl/ubn/diensten/lenen/lenerspas/