Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Module Praktijkverbetering jaar 4: Onderzoeks- en ontwerpstappen

LibGuide behorende bij de gezamenlijke module praktijkverbetering van HAN Social Work en Pedagogiek

Veel keuzes maken

In de Discover en Design fase van je onderzoek ga je - na de vraagverheldering - door met het afbakenen van je onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethode. Je gaat daarbij keuzes maken op allerlei deelonderwerpen zoals:

  • kwalitatieve versus kwantitatieve aanpak
  • meetinstrumenten en dataverzamelingsmethoden
  • validiteit en betrouwbaarheid
  • creatieve methoden
  • participatieve methoden en (actie)onderzoek

De kennisclips hieronder helpen je met het maken van keuzes en je plan van aanpak. Bovendien vind je - ter inspiratie - 2 podcasts over social design. 

Kennisclip onderzoeks- versus ontwerpstappen

Kennisclip kwaliteitseisen

Kennisclip operationaliseren

Kennisclip kwantitatieve analyse

Kennisclip kwalitatieve analyse

Kwalitatieve data-analyse

HAN Richtlijnen - Kwalitatief onderzoek

Tip

Je kunt je verder verdiepen door nog meer kennisclips over dit onderwerp te bekijken. Ga daarvoor met je cursor op de tab 'onderzoeks- en ontwerpstappen' staan en onder het driehoekje verschijnt dan het onderdeel 'extra kennisclips en podcasts'.