Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek – Jaar 1 – Preventie: Inleiding

Deze LibGuide biedt ondersteuning bij het doen van literatuuronderzoek op niveau 1, binnen de opleiding TP (OWE preventie). De LibGuide is onderdeel van de les die hierover door het studiecentrum verzorgd wordt.

Inleiding

Voor de onderwijseenheid preventie & interventieontwerp ontwerp je een preventieve interventie waarmee je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot. In periode 3 voer je daarvoor een gedragsanalyse uit. Waarom is het zinvol te investeren in duurzame inzetbaarheid? Hoe is het gekozen gedrag van invloed op de duurzame inzetbaarheid? Waarom vertonen werknemers het gedrag nu niet?

Kortom, je gaat de volgende twee vragen beantwoorden:

  1. Waarom is het gedrag een probleem? (week 1-3)
  2. En hoe kun je dit gedrag verklaren? (week 3-7)

Om de eerste vraag te beantwoorden ga je op zoek naar informatie over omvang, oorzaken en gevolgen. Bijvoorbeeld bij diverse onderzoeksinstituten die zich hier mee bezig houden.

Om de tweede vraag te beantwoorden ga je op zoek naar informatie om het door jou gekozen gedrag te helpen verklaren. Welke factoren / determinanten zijn van invloed op het gedrag?

Deze gids bevat lesstof die jou kan helpen je literatuuronderzoek gestructureerd aan te pakken. Tevens vind je de opdracht waarmee jullie zelf aan de slag gaan. Onder het tabblad inspiratie vind je enkele literatuurtips rondom diverse thema's die in het onderwijsprogramma voorkomen. Dit kunnen boeken zijn, maar ook e-books, scripties, artikelen etc., die door de HAN Studiecentra worden aangeboden.

In semester 1 heb je al kennis gemaakt met het doen van literatuuronderzoek. Kijk nog eens naar de daarbij behorende lesmaterialen.

Informatiespecialist Toegepaste Psychologie

S. de Ridder