Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

TP Literatuuronderzoek – Jaar 1 – Preventie: Zoekmethoden en -strategieen

Deze LibGuide biedt ondersteuning bij het doen van literatuuronderzoek op niveau 1, binnen de opleiding TP (OWE preventie). De LibGuide is onderdeel van de les die hierover door het studiecentrum verzorgd wordt.

Gecombineerd zoeken met AND, OR, NOT (Booleaans zoeken)

Zoeken met behulp van de zogeheten Booleaanse operatoren AND, OR en NOT helpt je om een behapbaar aantal zoekresultaten te vinden, die ook voldoende relevant zijn voor je vraag (kwantiteit/kwaliteit). 

Hieronder is het zoekresultaat steeds donker gekleurd. Wat doen AND, OR en NOT met je zoekresultaat?

AND-operator (zoekactie: Alcoholgebruik AND "Duurzame inzetbaarheid") (let er hierbij op dat je duurzame inzetbaarheid tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, waarmee je aangeeft dat de termen bij elkaar horen)
Resultaat: pagina's waarin de termen beide voorkomen.

OR-operator (zoekactie: Alcoholgebruik OR Drankgebruik) 
Resultaat: pagina's waarin ten minste één van beide termen voorkomt. Beide mag dus ook.

NOT-operator (zoekactie: Alcoholgebruik NOT Adolescenten)
Resultaat: pagina's waarin wel de term alcoholgebruik voorkomt, maar niet de term adolescenten.

 

De Booleaanse operatoren zijn AND, OR en NOT, maar iedere informatiebron hanteert een eigen schrijfwijze. Zo kan AND ook als + worden geschreven en NOT als -. Raadpleeg de helpfunctie van je informatiebron voor de juiste schrijfwijze.

Dubbele aanhalingstekens

Sommige zoektermen bestaan uit meerdere woorden. Plaats deze altijd tussen dubbele aanhalingstekens. Je geeft daarmee aan dat de woorden aan elkaar en in deze volgorde moeten voorkomen in het zoekresultaat.

Google maar eens op je eigen voor- en achternaam. Eerst zonder de dubbele aanhalingstekens en daarna met. Zie je verschil?

Voorbeelden van het gebruik van dubbele aanhalingstekens: “Duurzame inzetbaarheid” of "Bram Visser".

Voorbeeld uitwerking in een AND / OR strategie