Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Schoon: toelichting tools

Hoe dragen studenten in hun toekomstige beroep bij aan een slimme, schone en sociale wereld van morgen?

Toelichting op menukaart schoon in de les

De menukaart bevat verscheidene tools die passen bij 'schoon'. Hieronder worden deze tools uitgebreider toegelicht. 

Kijken/Luisteren:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Video: Circualire Economie

Introducerende video (a 4 minuten) waarin de term circualire economie wordt uitgelegd.

Leer over circulaire economie en een andere manier van denken die daarvoor nodig is.

Ellen MacArthur Foundation

Bekijk op youtube

Video en factsheet: Verhaal van Spul

Video (a 22 minuten) over productie van spullen en hoe dat de aarde beinvloedt. Er is ook een geschreven script en factsheet.

Bewust worden van de impact van een lineaire economie en ons consupmtiegedrag op de aarde en het milieu en de sociale gevolgen.

Story of stuff community

Bekijk online

Film: Het paradijs op aarde begint in Nederland

YouTube Film (1:40 uur) met een optimische kijk op de mogelijkheden die er zijn om onze huidige problemen op te lossen.

Leren over en inspireren voor duurzaamheid in Nederland

Ruud Koornstra

Bekijk op youtube

Gastcollege: biobased

College vanuit werkveld (Sweco) over biobased product ontwerp. Kernwoorden: biobased, biodegradable en circulariteit.

Kennis van biobased, biodegradable en het verschil daartussen en hoe deze aspecten een rol spelen bij productontwikkeling.

HAN collega en ingenieur/ adviseur Sweco

Mail naar: rudi.vanhedel @sweco.nl

 

(Praktijk)opdrachten:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

App: SDG Challenges

Via de app "College Coins" word je uitgedaagd tot duurzaam handelen. NB Licentie is nodig, waar kosten aan verbonden zijn.

Op speelse wijze bewust worden van eigen gedrag en de invloed op het milieu en de maatschappij.

EduMundo i.s.m. HAN collega's

Bekijk de website

Praktijk opdrachten: aangeboden door CMW

Het Centrum Meervoudige Waardecreatie biedt mogelijkheden om met werkveldcasussen aan de slag te gaan,  onder andere binnen de multidisciplinaire minor Circulaire Economie.

Zelf aan de slag met duurzaamheid binnen je eigen vakgebied.

HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie

Bekijk de HAN site

 

Spellen: 

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Online spel: Save Our Planet

Het gratis, online bordspel met meerkeuzevragen rond duurzaamheid is tactisch, interactief en educatief tegelijk kan gespeeld worden met twee tot vier spelers, gericht op middelbare scholieren maar kan ook goed ingezet worden voor eerstejaars studenten. Ter voorbereiding is er een online leermodule met video’s (twee uur).

Kennis opdoen en bewust worden van thema's zoals hernieuwbare energie, water- en energieverbruik, afvalproductie, recyclage, de ecologische voetafdruk en circulaire economie.

VIVES. Europees Interreg 2 Zeeën project BioBoost met steun van EU, EFRO en provincie West-Vlaanderen.

Bekijk de website

 

Lezen:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Artikel: Interface, the journey of a lifetime

Inspirerend artikel over een vloerbedekkingsbedrijf (Interface) dat duurzaamheid geintegreerd heeft in zijn hele bedrijfsvoering.  Kan als casus dienen voor les over duurzaamheid in organisaties.

Opdoen van kennis en inspiratie over hoe breed en ambitieus duurzaamheid ingezet kan worden in een organisatie.

Natural Step

Open PDF

Boek: de energietransitie uitgelegd

De energietransitie uitgelegd' is interessant voor zowel energie-professionals, HBO-studenten als algemeen geïnteresseerden. Er is geen specifieke voorkennis nodig om het boek te kunnen lezen, maar gaat op sommige onderwerpen vrij diep in/

Kennis opdoen over de aanleiding voor de energietransitie, de beleidsdoelstellingen, het huidige energiesysteem incl. infrastructuur en de mogelijkheden in de toekomst. Belangrijke begrippen van de energietransitie worden helder.

Auteur: Sanne de Boer, uitgeverij: de Groene Waterlelie

Het boek