Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Sociaal: toelichting tools

Hoe dragen studenten in hun toekomstige beroep bij aan een slimme, schone en sociale wereld van morgen?

Toelichting op menukaart sociaal in de les

De menukaart bevat verscheidene tools die passen bij 'sociaal'. Hieronder worden deze tools uitgebreider toegelicht. 

Kijken/Luisteren:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Video: Aanzet met geld

Vier filmpjes over financiele zelfredzaamheid als resultaat van onderzoek naar hoe jongeren met geld kunnen omgaan en wat daarvoor nodig is.

Te gebruiken als casus en voorbeeld voor gespreksvaardigheidslessen en als casus voor theorie lessen over o.m. armoede, sociale wetgeving en machtspositie.

HAN, Gemeente Nijmegen, Bindkracht10, ZonMw en ervarings-deskundigen

Luister online

Podcasts-serie: hoe je armoede doorbreekt

Een 9-delige serie (20 min per stuk) door experts, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden met aanbevelingen om als professional armoede tegen te gaan.

Leer wanneer je als een goed professional handelt m.b.t. het tegengaan van armoede.

HAN en partners

Luister hier

Podcast: Signaleren, bespreken en doorbreken van verborgen armoede

Podcast (a 25 minuten) waarbij inwoners, professionals en vrijwilligers in gesprek zijn over verborgen armoede

Bewustwording bevorderen t.a.v. armoede

Sociaal domein Utrecht, Nijmegen en Twente

Luister via de website

 

(Praktijk)opdrachten:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Tool: de leefplekmeter

Pharos heeft een leefplekmeter ontwikkeld waarmee je een buurt, wijk of gebied kunt beoordelen op leefbaarheid. Te gebruiken in lessen over onderzoek en meetinstrumenten, maar ook in lessen over sociale kwaliteit of buurtontwikkeling.

Ontdekkel en beoordelen hoe leefbaar een buurt, wijk of gebied is.

Pharos

Bekijk de tool

Casussen: Omgaan met kansarmoede in de klas

Casus over kinderen in armoede. Te gebruiken in een les om dilemma's mbt armoede en omgaan met verschil te bespreken of als casuisitiek voor rollenspel of gespreksvaardigheden.

Ontdekken van dilemma's m.b.t. armoede en omgaan met verschillen tussen mensen.

diversiteitactie.be

Bekijk de PDF

 

Spellen:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Spel: kletsborden

(Online) bordspel om met elkaar kennis te maken op een ander manier dan verbaal. Het spel kan goed gebruikt worden bij mensen met een licht verstandelijke beperking, laaggeletterdheid, anderstaligheid of ouderen. Te gebruiken bij kennismakingsmomenten of bij SLB lessen.

Bewustzijn bevorderen van andere manieren van kennismaken dan alleen verbaal, omdat dit uitsluiting in de hand kan werken.

HAN (verschillende geledingen) en partners

Bekijk de website

Spel: Armoede Challenge

Een opdracht om een week lang van 50 euro te leven en daar in een SLB les op te reflecteren.

Ervaren en bewustworden van armoede

 

Vind opdracht hier

Tool: VR simulatie laaggeletterdheid

Theorie en oefening via VR simulatie over gespreksvaardigheden t.o.v. laaggeletterdheid, in drie delen. Één deel e-learning van Stichting lezen en schrijven, één deel VR-simulatie en één deel toepassen in eigen vakgebied.

Omgaan met en bewust worden van laaggeletterdheid. Studenten kunnen kiezen uit twee scenario's om met een laaggeletterde avator een praktijksituatie te oefenen.

HAN leer-gemeenschap laaggeletterdheid, Stichting Lezen en Schrijven, the simulation crew en GGD Gelderland

Vind online

Simulatie: Armoede-Experience

Workshop/spel waarin deelnemers ervaren hoe het is om in armoede te leven door opdrachten uit te voeren vanuit simulaties en het gesprek aan te gaan met een ervaringswerker.

Ervaren van wat financiële onzekerheid met je doen en bewust worden van de betekenis en impact van armoede, middels leren van ervaringsverhalen.

Zwaartepunt Health en De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Bekijk HAN site

 

Lezen:

Tool

Beschrijving

(Leer)doel

Ontwikkelaar

Vindplaats

Boek: hoe je armoede doorbreekt

9 uitgewerkte aanbevelingen om als professional armoede tegen te gaan. Bijvoorbeeld te gebruiken als bron in een les over toepassing van beroepscodes.

Leer wanneer  je als een goed professional handelt m.b.t. het tegengaan van armoede. ‘

Docenten en onderzoekers uit de HAN en een ervaringsdeskundige

Vind boek

Lesmateriaal: laaggeletterdheid

lesmateriaal over laaggeletterdheid van Pharos en het gevolg daarvan voor gezondheidsverschillen. De tips kunnen besproken worden tijdens praktijkleren en gespreksvaardigheden.

Leer hoe je gezondheidsverschillen als gevolg van laaggeletterdheid kunt verkleinen.

Pharos

Bekijk website

Informatiepakket: veel over armoede

databank (Libguide) met allerhande informatie over armoede

Leren over en inspireren voor armoede

Verscheidene HAN collega's

Zie Libguide

Informatiepakket: laaggeletterheid

databank (Libguide) gericht op verschillende soorten informatie over laaggeletterdheid

Leren over en inspireren voor laaggeletterdheid

HAN Leergemeenschap Laaggeletterdheid en vele partners

Bekijk Libguide

Artikel: Ben jij cultureel competent?

Artikel over cultureel competent zijn. Werken aan verschil en diversiteit.

Werken aan cultureel competent zijn door allereerst cultureel bewust zijn (wat is - eigen - identiteit), culturele kennis, culturele gevoeligheid en cultureel competent zijn

Vilans kenniscentrum langdurende zorg

Lees PDF

Handboek: In gesprek over eenzaamheid

handboek over de training in gesprek over eenzaamheid.

Te gebruiken in gespreksvaardigheidslessen om sensitiviteit voor eenzaamheid te bevorderen.

Movisie, en werkplaats sociaal domein Nijmegen

Zie handboek