Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Propedeuse: inleiding

Tools om slim schoon sociaal te borgen in het onderwijs

Slim Schoon Sociaal Leeruitkomsten Propedeuse

Begin bij het begin

Passend bij de Leercirkel van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam en de Taxonomie van Bloom (in afstemming met HAN onderwijskundigen) zijn de leeruitkomsten voor de propedeuse gericht op het bewust worden van en het verwoorden van deze bewustwording. De student maakt daarmee de stap van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam en raakt hiermee denkvaardigheid 1 (onthouden) en 2 (begrijpen) van Bloom. Het verwoorden, zoals opgenomen in de leeruitkomsten, kan langs verschillende wegen vorm krijgen.

Eigen context

De leeruitkomsten kunnen in de opleidingen besproken worden om te bepalen waar ‘aangehaakt’ kan worden aan het bestaande curriculum. In gezamenlijkheid wordt bekeken welk onderwijs geladen kan worden, welk onderwijs verrijkt kan worden en of bestaand onderwijs mogelijk al geoormerkt kan worden als slim, schoon en sociaal. Op deze manier wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de eigen context en actualiteit van de opleiding.

Leeruitkomsten – het proces

De leeruitkomsten in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de agenda’s van de zwaartepunten en verdeeld naar de sectorindeling van de Vereniging Hogescholen. Voor elk zwaartepunt zijn drie hoofdleeruitkomsten geformuleerd die per sector, indien nodig, verder zijn gespecifieerd. De formulering van de leeruitkomsten is getoetst bij de zwaartepuntmanagers, de kernteams van de zwaartepunten en steekproefsgewijs bij docenten uit de verschillende opleidingen die aansluiten bij de sectoren.

Slim in de propedeuse

Schoon in de propedeuse

Sociaal in de propedeuse