Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Propedeuse: schoon

Hoe dragen studenten in hun toekomstige beroep bij aan een slimme, schone en sociale wereld van morgen?

Leeruitkomsten propedeuse: schoon

Hoe gebruik je de leeruitkomsten voor de Propedeuse fase?

We ontwikkelden voorbeelden van leeruitkomsten voor de Propedeuse fase gericht op (het verwoorden van) bewustwording van slim, schoon en sociaal (n.a.v. de focusgebieden van de HAN). Per focusgebied zijn de leeruitkomsten generiek beschreven of gespecificeerd o.b.v. de secotorindeling van de Vereniging Hogescholen. Uiteraard zijn de leeruitkomsten niet in beton gegoten. We nodigen je uit om deze aan te passen aan de context van de eigen opleiding. 

De voorbeelden van leeruitkomsten kunnen gebruikt worden om:

  • bestaand onderwijs te laden met slimme, schone en/of sociale leeruitkomsten of leeractiviteiten 
  • bestaand slim, schoon en/of sociaal onderwijs verder te verrijken met deze leeruitkomsten of leeractiviteiten
  • richting te geven aan nieuwe curricula/opleidingen

Sparren? We denken graag mee. Neem contact met ons op via de pagina 'contact'.

Wat zijn voorbeelden van leeruitkomsten gericht op "schoon" voor de Propedeuse?

1. De student is zich bewust van de invloed van menselijk gedrag op de klimaatverandering en het bestaan van het Nederlandse klimaatakkoord om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen en de bijdrage die vanuit de eigen beroepscontext geleverd kan worden.

 Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale Studies

Kunst

Onderwijs

De student is zich bewust van de kansen die alternatieve en biologische vormen van landbouw en veeteelt bieden t.b.v. duurzame  voedselproductie met minder uitstoot van broeikasgassen, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die  techniek biedt in het vinden van duurzame oplossingen voor energievoorziening en grondstoffen en dat samenwerking met andere disciplines  (economie, maatschappij, regelgeving) daarbij essentieel is, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van het bestaan van het Nederlands klimaatakkoord en hoe bedrijven daar aan bij kunnen dragen, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die een “schone” leefomgeving biedt voor gezondheid en welzijn van mensen, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

Zie ook: “Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst”

De student is zich bewust van het belang van  welzijnswerk voor de begeleiding van mensen in de transitie naar een duurzamere maatschappij, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die de kunstsector biedt om mens en maatschappij te inspireren tot duurzaam gedrag, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de inspirerende voorbeeldfunctie die de onderwijsomgeving heeft voor duurzaam gedrag, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden

 

2. De student is zich bewust van de rol die hij als professional kan spelen in verduurzaming van energiegebruik in huizen, industrie en mobiliteit.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale Studies

Kunst

Onderwijs

De student is zich bewust van de kansen die er zijn om het energieverbruik in de agrosector te verduurzamen, zijn rol als professional daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die techniek biedt om samen met andere disciplines de transitie naar betaalbare en duurzame energie in de gebouwde omgeving (bouwagenda) en schone mobiliteit voor elkaar te krijgen, de eigen rol professional  daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die er zijn voor ondernemingen om minder energie te gebruiken en om voor duurzaam opgewekte energie te kiezen, de eigen rol als professional daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die er zijn voor verduurzaming van vastgoed en mobiliteit in de zorg, de eigen rol als professional  daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de professionele rol die hij/zij kan spelen binnen de energietransitie voor het sociaal welbevinden van bewoners van wijken en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van kansen die de kunstsector biedt om mensen te inspireren tot een andere leefstijl met betrekking tot duurzaam energieverbruik, zijn rol als professional daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die de schoolomgeving biedt om een voorbeeld te zijn voor duurzaam gebruik van energie, de eigen rol als professional daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

 

3. De student is zich bewust van het belang van de transitie naar biobased grondstoffen en een circulaire economie en de bijdrage die de eigen toekomstige beroepscontext kan leveren.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale Studies

Kunst

Onderwijs

De student is zich bewust van de kansen die biologische reststromen (gemaaid gras, papierpulp, houtsnippers, koffiedrab) bieden als biobased grondstoffen voor hoogwaardige producten en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die er zijn voor

biobased grondstoffen (zoals biologische restromen) als duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen, de rol van de techniek daarbij en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van dat fossiele grondstoffen eindig zijn en dat ondernemingen daarom gebruik moeten gaan maken van biobased grondstoffen en/of recycling en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen voor zorginstellingen om circulair en maatschappelijk verantwoord in te kopen en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de positieve bijdrage van een groene leefomgeving aan het welzijn van mensen, de rol die het welzijnswerk hierin kan hebben en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die circulariteit en gebruik van duurzame materialen bieden bij de ontwikkeling en uitvoering van verschillende kunstvormen en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich  bewust van de inspirerende werking van een duurzame schoolomgeving (groen schoolplein, hergebruik van materialen, afvalscheiding etc.), de bijdrage die het onderwijs kan leveren aan het vergroten van het bewustzijn over biobased grondstoffen en circulaire economie en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

 

Hoe zijn de leeruitkomsten voor de Propedeuse fase ontwikkeld?

De leeruitkomsten van de propedeuse zijn gericht op (het verwoorden van) bewustwording. De student kan zo de stap maken van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam in de Leercirkel, en sluit aan bij de niveaus 'onthouden' en 2 'begrijpen' van de Taxonomie van Bloom. De leeruitkomsten voor de Propedeuse zijn beschreven o.b.v. de secotorindeling van de Vereniging Hogescholen. Per focusgebied zijn enkele hoofdleeruitkomsten geformuleerd welke - indien nodig - per sector verder zijn gespecifieerd. De formuleringen zijn getoetst bij de programmamanagers van de focusgebieden en steekproefsgewijs bij docenten uit de verschillende opleidingen die aansluiten bij de sectoren.