Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Propedeuse: slim

Tools om slim schoon sociaal te borgen in het onderwijs

Leertuitkomsten propedeuse: slim

De student is zich bewust van:

1. het belang van innovatief vermogen voor de eigen beroepscontext/-sector en

2. de bijdrage die vanuit de toekomstige beroepscontext geleverd kan worden aan innovatief vermogen van mensen en onze maatschappij.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale Studies

Kunst

Onderwijs

De student is zich bewust van de kansen die innovatief vermogen biedt voor agrarische en voedingssector en de bijdrage die de sector kan leveren, en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de kansen die techniek biedt   in het aanjagen danwel vormgeven van innovaties en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van het belang van innovatief vermogen voor de sector Techniek.

De student is zich ervan bewust dat ondernemingen met innovatievermogen toekomst-bestendiger zijn en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de bijdrage die de sector Economie kan leveren aan innovatief vermogen in onze maatschappij.

De student is zich ervan bewust dat ruimte voor innovatief vermogen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

De student is zich bewust van de bijdrage die de gezondheidszorg kan leveren in het vergroten van het innovatief vermogen van mensen.

De student is zich ervan bewust dat innovatief vermogen van invloed is op het welzijn van mensen en wat dat vraagt van het adaptatievermogen van mensen en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden

De student is zich bewust van de bijdrage die de sociale en welzijnssector kan leveren om het innovatief vermogen van mensen te vergroten.

De student is zich bewust van de kansen die hij als professional heeft om mens en maatschappij te inspireren tot innovaties en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden. 

De student is zich bewust van de bijdrage die onderwijs kan leveren aan een onderzoekende houding en innovatief vermogen van mensen en kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.   

De student is zich bewust van het belang van innovatief vermogen voor het onderwijs.  

 

 

De student is zich bewust van het belang van een leven lang ontwikkelen voor inzetbaarheid in het arbeidsproces.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale Studies

Kunst

Onderwijs

De student is zich bewust van het belang van een leven lang ontwikkelen op het eigen vakgebied ten behoeve van de inzetbaarheid in het arbeidsproces en de toekomstbestendigheid van de (eigen) organisatie én kan dit verwoorden door het geven van voorbeelden.

 

 

De student is zich bewust van het belang van (multidisciplinaire) samenwerking.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale Studies

Kunst

Onderwijs

De student is zich bewust van het belang van (multidisciplinaire) samenwerking binnen en buiten de (eigen) organisatie en binnen en buiten het eigen domein, om vanuit verschillende perspectieven tot een optimaal resultaat te komen. De student kan dit verwoorden door het geven voorbeelden.