Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Slim schoon sociaal: Propedeuse: sociaal

Tools om slim schoon sociaal te borgen in het onderwijs

Leeruitkomsten propedeuse: sociaal

De student is zich bewust van het begrip sociale basis (social foundation doughnut economy) en de wijze waarop het vakgebied daar invloed op heeft.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale

Studies

Kunst

Onderwijs

De student kan verwoorden, door het geven van voorbeelden, wat de sociale basis is die leidt tot welzijn van mensen en de gevolgen van een lagere sociale basis op het welzijn van mensen. De student begrijpt welke (f)actoren binnen het eigen vakgebied kunnen bijdragen aan het versterken van de sociale basis en welke (f)actoren leiden tot ondermijning van de sociale basis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De student is zich bewust van aangrijpingspunten om gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen te verkleinen.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg

Hogere Sociale

Studies

Kunst

Onderwijs

De student kan enkele voorbeelden binnen de eigen discipline benoemen, die bijdragen aan het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De student is zich ervan bewust dat het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen een complex vraagstuk is dat een systemische aanpak vraagt op niveau van persoon, omgeving en maatschappij en kan verwoorden wat vanuit de toekomstige beroepscontext belangrijke factoren zijn om hieraan positief bij te dragen.

Agro

Bètatechniek

Economie

Gezondheidszorg 

Hogere Sociale

Studies

Kunst

Onderwijs

De student kan verwoorden,  door het geven van voorbeelden,  dat verschillen in beschikbaarheid van gezond voedsel één van de achterliggende factoren is van sociaal- economische verschillen in gezondheid.

De student kan verwoorden,  door het geven van voorbeelden, dat het verschil in directe leefomgeving tussen mensen één van de achterliggende factoren is voor sociaal-economische verschillen in gezondheid.

De student kan verwoorden,  door het geven van voorbeelden,  dat armoede en werkloosheid achterliggende factoren zijn voor sociaal-economische verschillen in gezondheid.

De student kan het belang verwoorden -  door het geven van voorbeelden - van goede, gezondheidszorg voor en het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage SES, mensen die onder de armoedegrens leven, migranten of mensen met chronische aandoeningen.

De student kan verwoorden, door het geven van voorbeelden, dat verschillen in 

1)sociaal maatschappelijk participatie en 

2) kwaliteit van de sociale omgeving 

en

3) veiligheid, 

verbonden zijn met sociaal-economische verschillen in gezondheid.

De student kan verwoorden, door het geven van voorbeelden, dat het verschil in bereikbaarheid van kunst en cultuur voor mensen één van de achterliggende factoren is voor sociaal-economische-verschillen in gezondheid.

De student kan verwoorden, door het geven van voorbeelden, dat ontoegankelijkheid van onderwijs voor mensen met een beperkingen één van de achterliggende factoren is van sociaal- economische gezondheids-verschillen.