Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Literatuuronderzoek: Boekenlijst online

Gids voor het zoeken naar, beoordelen en verwerken van betrouwbare informatie.

Boekenlijst online 2021-2022

Onderstaand een overzicht van boeken van de verplichte en aanbevolen boekenlijst die ook online geraadpleegd kunnen worden.

Alle titels staan ook in de Catalogus Studiecentra HAN.

E-books Social Work Deeltijd

Jaar 1 Basis Sociaal Werk

Rigter, J. (2010). Het palet van de psychologie: Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding (4e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


​Jaar 1 Werken in het Sociaal Domein

Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., De Jonge, E., & Van Doorn, L. (Reds.). (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Jaar 2 Verdieping van Sociaal Werk: Begeleiden van complexe cliëntsituaties in de beroepscontext van de sociaal werker

Beurskens, E., Van der Linde, M., & Baart, A. (2019). Praktijkboek presentie. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Hordijk, A., & Van Genugten, A. (2021). Psychische aandoeningen: Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Boom.
Bekijk dit boek online


​Jaar 2 Keuzemodule: Creatief begeleiden

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


​Jaar 2 Keuzemodule: Regisseren en motiveren

Bruijn, J., & Van Riet, N (2019). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (9e herziene druk). Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Jungmann, N., & Madern, T. (2021). Basisboek aanpak schulden (2e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk dit boek online


​Jaar 2 Keuzemodule: Smart health

Wicherink, B. (2018). Tussen kwetsbaarheid en kracht: Technologie in het hart van zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Jaar 3 Sociale Professional 3.0

Beekers, P., Kroes, R., & Van Rosmalen, J. (2017). Creativiteit als uitdaging in sociaal werk: De waarde van anders. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Jaar 4 Onderzoek en Innovatie

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.
Bekijk dit boek online


Aanbevolen

Van Leeuwen, R., Leget, C., & Vosselman, M. (2020). Zingeving in zorg en welzijn (2e druk). Boom.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 31 augustus 2021